تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - مطالعه جبر گرایی زیست محیطی
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
پنجشنبه 13 مهر 1391 :: نویسنده : امید باقری

 

Think Green 2006.jpg

حوزه محیط شناسی انسان شناختی را می توان علم مطالعه ی تعاملات انسان با محیط زیست و استراتژی هایی که انسان
برای سازگاری با محیط در طول زمان های مختلف اتخاذ نموده است مطرح کنیم.(فکوهی،217:1386)

مقدمه ای بر نظریات کلاسیک محیط شناسی
بحث پیرامون رابطه ی فرهنگ ومحیط همواره یکی از محورهای اصلی درحوزه ی محیط شناسی
 بوده است. درتئوری های کلاسیک محیط شناسی دو نظریه ی جبرگرایی محیطی (Determinism)
 وامکان گرایی (Possibilism) ازجایگاه حائزاهمیتی  برخوردارند. وجه مشترک این دو نظریه را
می توان قائل شدن آن ها به نوعی رابطه ی خطی وغالب مغلوبی بین دو مقوله ی محیط و فرهنگ
 دانست .البته تفاوت اینجاست که از نگاه جبرگرایی ،محیط تعیین کننده ی همه چیز است واز دیدگاه
امکان گرایی همه چیز در فرهنگ خلاصه می شود.در این جا تلاش شده است تا بادیدی انتقادی به
 مباحث مربوط به تئوری جبرگرایی پرداخته شود.

موضوع: نظریه ی جبرگرایی زیست محیطی(Determinism)
جبرگرایی زیست محیطی یکی از سنت های فکری اصلی درحوزه ی محیط شناسی کلاسیک می
باشد که مطابق آن محیط فیزیکی حرکت دهنده ی اصلی امورات انسانی است. امورات یعنی
شخصیت،بقا،مرگ ومیر،حکومت، مذهب،فرهنگ مادی وحتی سازه های بدنی.در واقع طبق این
 دیدگاه همه ی امورات به نوعی سوژه ای در ارتباط با تحلیل رابطه ی محیط و فرهنگ  می
باشند.ازپیشگامان این نظریه می توان به افلاطون،ارسطو،هانگتینتن،مونتسکیو و... اشاره کرد که
 هرکدام ازآن ها به نوعی نقش اصلی درحوزه هایی مثل مذهب،تمدن،و...را به محیط داده اند.در
 ادامه سعی می شود باتأکیید بر مفهوم توسعه ی فرهنگی راتزل که به نوعی پدرجبرگرایی جغرافیایی
 شناخته می شود با دیدی تحلیلی جایگاه این نظریه را در حوزه های مدرن محیط زیست مطرح
کرد.(Anthropology.ir)

نظریه ی راتزل:
دومفهوم اصلی:

1-توسعه ی فرهنگی:  آن چه می گوییم توسعه ی فرهنگی قویاً تابع ویژگی های جغرافیایی است و
 جبرگرایی جغرافیایی را مطرح می کند .در حقیقت می توان این گونه بیان کرد که ویژگی های یک
 سرزمین وآب وهوا وهمواری وناهمواری و... تأثیر تعیین کننده ای روی ویژگی های جمعیتی
،اجتماعی و... دارد. در واقع فرهنگ چیزی نیست جز سرزمین واقلیم وآن چه که جغرافیا تعیین می
 کند.
2-محیط های خودکار(Defalt setting): بسترهای فیکس شده یا ازپیش تعیین شده ی طبیعت یا
جغرافیا چیزهایی نیستندکه بتوان در مقابل آن مقاومت کرد یا آن ها را تغییر داد.کاری که انسان ها
 انجام می دهند این است که در برابر کاراکترهای محیطی واکنش نشان می دهند ودرواقع انسان
موجودی است منفعل نه فعال.
حال سؤال این جاست که باتوجه به محوریت مباحث گفته شده که صرفا برعامل جغرافیا ومحیط
 تأکیید می کند آیا می توان در مباحث امروزی مربوط به محیط زیست قائل به چنین رابطه ای شد و
 اساساً بامطرح شدن نظریات جدید درحوزه ی محیط شناسی که این رابطه را تاحد زیادی جرح
وتعدیل نموده اند،نقش انسان شناسی چگونه فرض می شود؟در ادامه و درقالب مطرح کردن انتقادات
 نسبت به این نظریه پاسخی برای این سؤالات خواهیم یافت.(هانیگن،1997)

نقدهای وارد برنظریه ی جبرگرایی زیست محیطی:

1-جبرگرایی محیطی اولین چیزی را که مسلم فرض می کند خود محیط می باشد.
2-این نظریه خودش را با قضاو قدرگرایی نشان می دهد، درحقیقت یک ارتباط علی بین محیط و
 هرچه که انسانی است می بیند ودر واقع مناسبات بین محیط و انسان را یک طرفه می انگارد.
3-رابطه ی محیط وانسان رابطه ی محرک وپاسخ است.رفتارگرایان می گویند موجودات در برابر
محرک مشخص پاسخ مشخص می دهند ومحیط گرایان می گویند محیط مشخص منجر به پاسخ
مشخص می شود.براین اساس انسان تابع محیط است .این نوع رابطه را رابطه ی تبعی، ایستا و علی
می نامند.
4-انسان های متفاوت و اساساً فرهنگ های متفاوت واکنش های متفاوتی را نسبت به شرایط محیطی
 ثابت نشان داده اند.

چرا جبرگرایی دوام آورده است؟
1-انسان طبیعتاً به جبرگرایی علاقه مند بوده است، وهر آن چه که رنگ و بوی جبرگرایی داشته
باشد درجوامع انسانی پا می گیرد. بشر همیشه نوعی تمایل ذاتی به خطی فکر کردن داشته است
وهرجا فرآیند تفکر غیرخطی شده است، انسان دچار سردرگمی  شده است. به عبارتی می توان گفت
بشر از پدیده هایی که تفسیرناپذیرند می هراسد، زیرا همیشه با دیدگاه خطی به همه چیز می نگرد و
 انگشت اتهام را به یک سمت نشانه می رود.
2-جبرگرایی اقتصادی-تکنولوژیکی عاملی بود تا جبرگرایی محیطی باقی بماند. این نوع جبرگرایی
 یک مؤلفه ی اجتناب ناپذیر ازتفکرات مارکس بوده است. زیربنا وپایه ی جبرگرایی اقتصادی چیزی
 نیست جز نوعی واکنش یا تلاش برای پس زنی موضع ضد محیط زیستی. تفکرات مارکس با ذائقه
ی محیط گرایان هم خوانی ندارد چرا که مارکس می گویدطبیعت تمام نشدنی و نامحدود می باشد
 بنابراین معتقداست: " تا  می توانی از طبیعت بهره برداری کن." از طرف دیگر مارکس کار را
ستایش می کرد و در نتیجه کار یعنی بیرون کشیدن هرآنچه که در طبیعت می باشد.
درمجموع، می توان گفت که بخش عمده ای از اتکای جبرگرایی بر محیط است. این  دیدگاه اساساً
یک برداشت کوتاه بینانه از زیست محیط و نسبت آن با فرهنگ  دارد و فرهنگ و عوامل مادی
فرهنگی را نا دیده می گیرد. نگاهی که در این دیدگاه وجود دارد نوعی دیدگاه به اصطلاح ارسطویی
است که انسان را در برابر و مقهور محیط زیست قرار می دهد در حالی که در نظریه های متأخر
 انسان و محیط دو هستار مجزا نیستند و به نوعی دارای ارتباط متقابل با یکدیگر می باشند.

منابع:
کتاب ها:
1-فکوهی،ناصر(1386) ،تاریخ اندیشه و نظریه ی انسان شناسی،تهران :نی
2-Hannigen, John A. 1997,Environmentalsociology, London: Routlege

منابع اینترنتی:
1-Anthropology.ir / (Determinism)
2-Wikipedia.org

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 15 و 09 دقیقه و 03 ثانیه

With thanks! Numerous advice!

cialis price in bangalore generic cialis levitra cialis 5 effetti collaterali generic cialis pro buy cialis online legal cialis canada cialis 200 dollar savings card click now buy cialis brand cialis price in bangalore cialis preise schweiz
پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 04 و 10 دقیقه و 39 ثانیه

Fantastic forum posts. Kudos!
how to buy cialis online usa deutschland cialis online cialis rckenschmerzen 200 cialis coupon cialis 05 cialis price in bangalore generic cialis 20mg uk how to purchase cialis on line only now cialis for sale in us tadalafil 20mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 12 و 24 دقیقه و 27 ثانیه

Really a good deal of excellent facts.
pastillas cialis y alcoho click here take cialis cialis canada cialis with 2 days delivery sublingual cialis online dose size of cialis cialis cost cialis lowest price prezzo di cialis in bulgaria cialis free trial
دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 22 و 00 دقیقه و 25 ثانیه

Great content. Thank you.
cialis 20 mg cost cialis y deporte cialis diario compra 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis 05 acheter cialis kamagra cialis 5mg cialis 20 mg cut in half cialis mit grapefruitsaft cialis 200 dollar savings card
یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 03 و 07 دقیقه و 50 ثانیه

Thank you. I like this.
cialis 30 day trial coupon cialis per paypa generic cialis at the pharmacy usa cialis online where to buy cialis in ontario cialis kaufen pastillas cialis y alcoho cialis generico en mexico cialis 05 cialis 20mg preis cf
جمعه 24 خرداد 1398 ساعت 08 و 54 دقیقه و 35 ثانیه

You made your point!
non 5 mg cialis generici compare prices cialis uk cialis patent expiration cialis 05 cialis qualitat cialis preise schweiz cialis professional from usa cialis pills boards online prescriptions cialis buying cialis overnight
چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 15 و 09 دقیقه و 29 ثانیه

Kudos, Fantastic stuff!
cialis 5 mg scheda tecnica cialis 20mg tarif cialis france price cialis wal mart pharmacy dosagem ideal cialis costo in farmacia cialis cialis italia gratis cialis generika can i take cialis and ecstasy buy brand cialis cheap
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 07 و 58 دقیقه و 27 ثانیه

You have made your position very well.!
free cialis link for you cialis price cialis from canada cialis preise schweiz cialis bula buy cialis sample pack get cheap cialis cost of cialis cvs cialis 5mg billiger cialis 50 mg soft tab
چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 16 و 58 دقیقه و 04 ثانیه

Well voiced of course! !
buy viagrow canadian online pharmacies legal online pharmacies canadian pharmacy meds trust pharmacy canada drugs for sale deep web canada pharmacies drugstore online canada buy viagra usa canadian medications online
جمعه 16 آذر 1397 ساعت 02 و 28 دقیقه و 58 ثانیه

You explained this wonderfully!
cialis online cialis herbs 40 mg cialis what if i take we choice free trial of cialis cialis price in bangalore where do you buy cialis buy name brand cialis on line cialis tablets for sale cialis 5 mg buy cialis for sale south africa
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 01 و 19 دقیقه و 03 ثانیه

You actually expressed that exceptionally well!
enter site 20 mg cialis cost cialis sale online generic cialis tadalafil cialis dosage amounts cialis coupons generic cialis levitra sublingual cialis online we recommend cialis info prescription doctor cialis cialis generico
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 14 و 20 دقیقه و 12 ثانیه

You said this exceptionally well.
cialis prices in england acheter cialis meilleur pri cialis online opinioni cialis generico cialis 5 mg scheda tecnica cialis 50 mg soft tab online cialis viagra vs cialis vs levitra generic cialis in vietnam we like it cialis soft gel
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 02 و 52 دقیقه و 09 ثانیه

Seriously a lot of very good material!
we choice cialis uk venta de cialis canada cialis with 2 days delivery brand cialis generic warnings for cialis cialis generisches kanada buy cheap cialis in uk how do cialis pills work cialis dose 30mg viagra vs cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 13 و 49 دقیقه و 54 ثانیه

Kudos, Quite a lot of forum posts.

tadalafil tablets cialis per paypa order generic cialis online enter site very cheap cialis bulk cialis cialis et insomni cialis 5mg billiger acheter du cialis a geneve price cialis best dose size of cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 02 و 33 دقیقه و 10 ثانیه

You made your position pretty clearly..
how to buy cialis online usa overnight cialis tadalafil prix de cialis miglior cialis generico cialis purchasing rezeptfrei cialis apotheke cialis with 2 days delivery estudios de cialis genricos recommended site cialis kanada generic cialis
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 01 و 54 دقیقه و 55 ثانیه

Beneficial postings. Appreciate it.
cialis 200 dollar savings card 200 cialis coupon cialis usa cost cialis savings card order cialis from india cheap cialis we like it cialis price cialis coupons printable cialis dosage recommendations cialis tablets
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 14 و 30 دقیقه و 22 ثانیه

Beneficial facts. Cheers!
cialis y deporte cialis with 2 days delivery cialis 50 mg soft tab cialis for sale south africa we like it safe cheap cialis overnight cialis tadalafil wow look it cialis mexico cialis qualitat buy cialis online cheapest cialis authentique suisse
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 02 و 49 دقیقه و 19 ثانیه

Lovely postings, Cheers!
cialis pas cher paris buy cialis online legal cialis generico the best site cialis tablets if a woman takes a mans cialis cialis qualitat cialis australian price ou trouver cialis sur le net cialis rezeptfrei sterreich cialis para que sirve
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 15 و 28 دقیقه و 34 ثانیه

Nicely put, Cheers!
tadalafilo cialis online deutschland where do you buy cialis enter site natural cialis cialis taglich generic cialis soft gels cialis generic viagra vs cialis cialis prezzo in linea basso cialis generico milano
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 14 و 46 دقیقه و 53 ثانیه

Cheers! Plenty of tips!

wow look it cialis mexico where cheapest cialis free cialis cialis cipla best buy cialis 5 mg buy we like it cialis price viagra vs cialis buy cialis online nz cialis for bph wow cialis tadalafil 100mg
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 02 و 47 دقیقه و 48 ثانیه

Amazing quite a lot of awesome information!
buy cialis online cheapest tadalafil 5mg click now cialis from canada cialis italia gratis sialis canadian cialis cialis tadalafil cialis dose 30mg venta de cialis canada price cialis per pill
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 09 و 11 دقیقه و 43 ثانیه

You've made your stand very effectively..
levitra 10 mg prezzo levitra 20mg buy levitra 10mg vardenafil 20mg buy levitra 10mg cheap 20mg levitra cheap 20mg levitra cheap 20mg levitra levitra buy levitra 10mg
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 06 و 33 دقیقه و 12 ثانیه

Terrific material. Appreciate it!
acheter cialis meilleur pri prices for cialis 50mg tarif cialis france cialis generico in farmacia buy cheap cialis in uk cialis efficacit cialis qualitat purchasing cialis on the internet cialis para que sirve cialis with 2 days delivery
شنبه 7 مهر 1397 ساعت 00 و 56 دقیقه و 35 ثانیه

Regards. Valuable stuff!
sublingual cialis online cialis baratos compran uk female cialis no prescription we like it safe cheap cialis cialis online napol walgreens price for cialis cialis daily cialis dosage side effects for cialis when will generic cialis be available
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 18 و 14 دقیقه و 00 ثانیه

Very good facts. Thank you.
canadian pharmaceuticals nafta the best canadian online pharmacies canadian medications, liraglutide canada medication drugs for sale in canada canadian pharmaceuticals stocks canadian pharmacies stendra canada drug online pharmacy canada canadian online pharmacies reviews
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 18 و 50 دقیقه و 17 ثانیه

Many thanks. I enjoy it.
acheter cialis meilleur pri cialis baratos compran uk cialis y deporte purchase once a day cialis buy cialis cheap 10 mg when will generic cialis be available cialis australia org we use it 50 mg cialis dose safe dosage for cialis buy brand cialis cheap
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 15 و 42 دقیقه و 07 ثانیه

Kudos, I enjoy this!
i recommend cialis generico cialis tablets australia cialis 5 mg buy tarif cialis france purchasing cialis on the internet wow cialis 20 overnight cialis tadalafil cialis generico en mexico acheter cialis kamagra we choice free trial of cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 19 و 52 دقیقه و 47 ثانیه

Many thanks, Helpful information.
canadian pharmaceuticals reviews prescriptions from canada without buy viagrow pro canada drugs best canadian pharmacies online canadian medications pharmacy drugstore online shopping reviews Canadian Pharmacy USA canadian rxlist canada rx
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 02 و 03 دقیقه و 57 ثانیه

Terrific information, Regards!
cialis prezzo di mercato cialis coupon are there generic cialis cialis e hiv recommended site cialis kanada cialis 10 doctissimo cialis rezeptfrei cialis pills in singapore how much does a cialis cost recommended site cialis kanada
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 12 و 55 دقیقه و 36 ثانیه

Fantastic facts, Many thanks.
buying brand cialis online cialis soft tabs for sale precios de cialis generico cialis et insomni preis cialis 20mg schweiz cialis reviews cialis 20 mg 200 cialis coupon cialis daily dose generic cuanto cuesta cialis yaho
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :