تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - انجمن های شهر تا شوراهای اسلامی شهری 3
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پس از تشكیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی كشور برگزار گردید و نهایتاً حدود 200 هزارنفر از منتخبان مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای كشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند .شروع به كار شوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378 و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان ریاست محترم جمهوری آغاز گردید.در جدول زیر می توانید سیر  گذر زمان از سال 1284 تا كنون را بررسی نمایید.

 

 

دوره

تاریخ

عنوان

مشخصات

اول

1284 الی 1304 خورشیدی

آرمانخواهی مشروطیت

-          تصویب نخستین قانون بلدیه ( قانون شهرداری) به سال 1286 خورشیدی-          این قانون پنج فصل و 108 ماده دارد : الف : قواعد كلی ب : در باب تشكیل انجمن بلدیهج : ترتیب و وظایف انجمن بلدیهد: اداره بلدیهه: در باب مستخدمین بلدیه-          در ماده 12 و 60 آن شرایط شركت كنندگان در انجمن های بلدیه مشخص می شود .-          در ماده 70 وظایف انجمن ها ( شوراها ) مشخص می شود.-          در ماده 78 انجمنهای بلدیه با نصف اعضا رسمیت می یابد.-          در ماده 90 مسائل خدمات شهری بر عهده انجمن ها می شود .-          در ماده 93 مقرر گردید اداره شهر تحت ریاست رئیس انجمن بلدیه كلانتریا شهردار امروزی باشد.

دوم

1304 الی 1320 خورشیدی

از كف رفتن قانون بلدیه مشروطیت

-          به روی كار آمدن رضا خان -          ترویج نوسازی ( Modernization)-          تاسیس دانشگاه تهران-          استخدام برنامه ریزان شهری امریكایی-          لغو قانون بلدیه و تصویب قانون جدید در سال 1309-          قانون جدید 8 ماده و 3 تبصره داشت.-          در یكی از موارد آن رئیس اداره بلدیه از طرف وزارت داخله معین میشود.-          تاسیس 16 شهرداری در این دوره و رشد شتابان شهرنشینی

سوم

1320الی 1332 خورشیدی

تكاپوی آزادیخواهی مردم سالاری

-          حمله متفقین در شهریور 1320 و به روی كار آمدن محمدرضا پهلوی-          تصویب سومین قانون شهرداری ها در 4 مرداد 1328 با عنوان " قانون تشكیل شهرداریها و انجمن های شهری و قصبات " در 7 فصل و 5 ماده -          در این قانون انتخاب شهردار بطور كامل در اختیار انجمن شهر نبود .-          در ماده 4 این قانون مقرر شد در هر شهرداری انجمی باشدكه از طرف اهالی مستقیما به مدت 4 سال انتخاب می شود .

چهارم

1332 الی 1357 خورشیدی

تحكیم خودكامگی و شكست انجمن های شهر

-          سرنگونی دولت دكتر مصدق-          تصویب قانون جدید شهرداری ها در 11 تیر 1334-          این قانون 95 ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود.-          در این قانون اجازه انتخاب شهردار در اختیار انجمن شهر نبود.-          كلیت این قانون تا امروز باقی ماده است -          طبق این قانون سیاست گذاری و برنامه ریزی با انجمن شهر و اجرا با شهرداری بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

با نگاهی گذرا به تاریخ 100 ساله انجمن های شهر به این نتیجه می توان دست یافت كه انجمن ها از بدو تاسیس به علت آنكه تقلید از نظام های مدیریت شهری اروپایی ( فرانسه ) بود نتوانست آنگونه كه باید به نظام شهرسازی ما كمك كند.نگاهی كلان به قوانین شوراها از 1286 تا كنون نشان می دهد در ابتدای تاسیس شهرداری یا بلدیه در ایران، سازمان اداری شهرداری به گونه ای طراحی گردید كه در آن انجمن بلدیه از بلدیه جدا نبود و رئیس انجمن به عنوان كلانتر یا شهردار كه مستخدم دولت محسوب می گردید انجام وظیفه می نمود و هر یك از اعضا انجمن نیز ریاست كمیسیون هایی را برای اداره امور بلدیه بر عهده داشته است. این تركیب مدیریتی متفاوت از تركیبی بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوم است.اگر چه با تشكیل شوراهای اسلامی شهرها در برخی از شهر ها امكان هایی برای فعالیت مبتنی بر مشاركت ایجاد شده اما ساختارهای اصلی و كلان تمركز گرا و دولت محور همچنان با اقتدار به كار مشغول است .      ( ایمانی جاجرمی ،1383، 44)در تركیب جدید میان شورا و شهرداری ، جدایی وجود دارد و شورا صرفاً وظیفه سرمایه گذاری و نظارت را بر عهده دارد. لازم است این جدایی از میان برداشته شود زیرا تصمیمات در این حالت با رویكرد واقع بینانه از جامعه گرفته نمی شود . در این حالت بیشتر وقت شوراها صرف اختلاف میان خود و شهرداری می باشد.این اختلافات ناشی از اختلاف در درك مطالب به علت برابر نبودن سطح تحصیلات است . اكثر اعضای شوراها در چند سال اخیر از میان افراد بدون دانشنامه مرتبط با مسائل مدیریت شهری بوده اند.لازم است شرایط انتخاب برای دانشگاهیان و مدیران و كسانی كه سابقه در مدیریت شهرها دارند فراهم گردد. 

 

فاكتور

توضیحات

تحصیلات

دارا بودن دانشنامه مرتبط در یكی از زمینه های شهری

بومی بودن

شناخت مشكلات و معضلات ریشه دار و تاریخی منطقه

 

جدول شماره سه معیار های شهرداران و اعضای شورای شهر

 

پی نوشت ه


[1] - City  - به شهر ها تا اوایل سال 1300 بلدیه می گفتند.

[2] - The City of Council

[3] - Modernization

[4] - تا سال 1285 ه – ش هیچ نوع دسته بندی مالكیت خصوصی و ملك خصوصی – به مفهوم اروپایی آن – وجود ندارد . چون عهد صفوی و عهد سلجوقی ، تیول از سوی دولت ( شاه ) واگذار می شد و هر لحظه و بنابر اراده سلطان می توانست با یك فرمان ساده دولتی ، موضوعی برای مصادره باشد. انقلاب مشروطیت به وسیله قوانین جدید ، حق مالكیت را به رسمیت می شناسد ، مفهوم تیول را از میان بر می دارد و دگرگونی های مساعدی در وضعیت قانونی – اجتماعی برای شكل گیری زمینداری بزرگ فراهم می آورد . ( حبیبی ، 1378، 121 ).

[5] - Primary

[6] - Secondary  منابع·      ایمانی جاجرمی ، حسین و دیگران (1383) " مدیریت شهری پایدار(بررسی تجارب مشاركتی شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرهای ایران " سازمان شهرداریهای كشور، تهران ·         حبیبی، سید محسن (1378)"از شار تا شهر"، دانشگاه تهران، تهران·         حجتی اشرفی ، غلامرضا (1384) " مجموعه كامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شوراهای اسلامی " ، گنج دانش ، تهران·         ذكایی ، مرجان (1382) " نو آوری شوراها در مدیریت شهری " ، سازمان شهردارهای كشور ، تهران·         سعید نیا ، احمد ( 1383) " كتاب سبز شهرداری ها ، جلد یازدهم : مدیریت شهری " سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور ، تهران·         شفیعی ، حسن ( 1383 ) " دولت و شوراها در ایران ، تحلیلی بر انتخابات انجمن های بلدی در 1309( بخش یازدهم ) " شهرداریها ، 5 ، 59 ، 38·         شورای اسلامی شهر اصفهان ( 1385 ) "تاریخچه شوراها " ، از سایت http://www.council.isfahan.ir ، 10/1/1386·      شورای اسلامی شهر تهران ( 1385 ) "وظایف و اختیارات شوراها " ، از سایت http:// www.tehran-shora.ir   ، 10/1/1386·         منصور، جهانگیر، (1385)، "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، دوران ، تهران·         نقدی ، اسد الله ( 1382) " در آمدی بر جامعه شناسی شهری ( انسان و شهر ) " فن آوران ، همدان

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 21 و 31 دقیقه و 54 ثانیه

You said it perfectly!
cialis uk side effects for cialis cialis mit grapefruitsaft cialis lilly tadalafi cialis side effects dangers cialis great britain only now cialis for sale in us precios de cialis generico enter site natural cialis cialis 5 mg
شنبه 1 تیر 1398 ساعت 13 و 43 دقیقه و 22 ثانیه

Truly many of awesome data!
40 mg cialis what if i take cialis rckenschmerzen precios de cialis generico canadian drugs generic cialis ou acheter du cialis pas cher how to buy cialis online usa canadian drugs generic cialis cialis italia gratis cialis side effects dangers cialis 20 mg
جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 06 و 07 دقیقه و 56 ثانیه

You said it very well.!
trusted tabled cialis softabs cialis generico in farmacia non 5 mg cialis generici cialis therapie we recommend cialis best buy cialis generic trusted tabled cialis softabs generic cialis 20mg tablets generic cialis tadalafil cialis dosage recommendations
پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 12 و 52 دقیقه و 51 ثانیه

Regards! Terrific stuff!
online prescriptions cialis click now buy cialis brand cialis rezeptfrei sterreich sialis we like it safe cheap cialis cialis 5mg prix buy generic cialis cialis canada on line cialis 5 mg schweiz wow cialis tadalafil 100mg
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 18 و 48 دقیقه و 48 ثانیه

You stated it effectively!
cialis generico online cialis coupons cialis pills price each precios de cialis generico comprar cialis 10 espa241a cialis reviews wow look it cialis mexico cialis tablets cialis kamagra levitra cialis vs viagra
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 02 و 37 دقیقه و 41 ثانیه

Perfectly spoken truly! .
cialis pills boards cialis official site order cialis from india price cialis per pill ou acheter du cialis pas cher cuanto cuesta cialis yaho we like it safe cheap cialis cialis for sale in europa cialis coupons cialis tablets australia
دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 13 و 06 دقیقه و 49 ثانیه

You said it effectively!
cialis pas cher paris cialis authentique suisse cipla cialis online cialis sicuro in linea cost of cialis cvs free cialis tesco price cialis cialis patentablauf in deutschland cialis 20 mg cut in half cialis en mexico precio
یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 23 و 03 دقیقه و 09 ثانیه

Nicely put. Cheers!
cialis generico lilly buying cialis on internet online prescriptions cialis cialis 30 day sample acheter du cialis a geneve cialis en 24 hora dosagem ideal cialis cialis 5 mg schweiz canadian drugs generic cialis how do cialis pills work
یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 08 و 33 دقیقه و 58 ثانیه

Thanks a lot, A lot of material.

only now cialis 20 mg cialis tadalafil we like it cialis price 5 mg cialis pharmacie en ligne buy cialis online cialis 5 mg effetti collateral cialis with 2 days delivery no prescription cialis cheap cialis savings card tadalafil tablets
شنبه 25 خرداد 1398 ساعت 19 و 05 دقیقه و 28 ثانیه

You said it very well..
precios cialis peru cost of cialis cvs cialis 5 mg para diabeticos generic cialis 20mg uk online cialis get cheap cialis cialis dosage recommendations tadalafilo recommended site cialis kanada price cialis best
یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 14 و 03 دقیقه و 12 ثانیه

Amazing posts. With thanks.
cialis dose 30mg deutschland cialis online only here cialis pills cialis super acti cialis daily dose generic generic cialis with dapoxetine generic cialis 20mg uk cialis 20 mg cost prix cialis once a da cialis coupon
شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 02 و 30 دقیقه و 18 ثانیه

Amazing tons of wonderful material!
no 1 canadian pharcharmy online online pharmacies in usa pharmacy canada 24 canada online pharmacies for men canadian rx canada medications information canada online pharmacies legitimate online pharmacies in usa canadian pharmacies reputable canadian prescriptions online
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 18 و 54 دقیقه و 01 ثانیه

Regards. Excellent information.
generic cialis with dapoxetine cialis for sale cialis price thailand cialis purchasing cialis from canada cialis pills price each cialis generico lilly price cialis best how to buy cialis online usa acheter du cialis a geneve
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 05 و 50 دقیقه و 46 ثانیه

Many thanks! An abundance of information.

cialis mit grapefruitsaft purchase once a day cialis cialis 20 mg cut in half enter site very cheap cialis cialis for sale in europa venta de cialis canada buying cialis on internet we choice cialis uk cialis canada cialis generic availability
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 18 و 39 دقیقه و 48 ثانیه

Excellent info. Regards.
venta cialis en espaa cialis super acti tadalafil 10 mg cialis price in bangalore how to buy cialis online usa cialis 100mg suppliers cialis daily cialis 20mg cialis professional from usa cialis in sconto
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 07 و 24 دقیقه و 09 ثانیه

You said this very well.
canadian discount cialis low dose cialis blood pressure wow cialis tadalafil 100mg only now cialis 20 mg how does cialis work cialis in sconto cialis tablets cialis canada cialis 20 mg how do cialis pills work
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 19 و 22 دقیقه و 45 ثانیه

This is nicely put. .
tesco price cialis cialis 20 mg cost cialis for bph where cheapest cialis warnings for cialis where cheapest cialis we recommend cheapest cialis cialis 20mg prix en pharmacie buy cialis costo in farmacia cialis
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 07 و 04 دقیقه و 37 ثانیه

Truly loads of great knowledge!
cialis canadian drugs canadian cialis how does cialis work cialis therapie side effects of cialis tadalafil calis look here cialis order on line cialis free trial price cialis per pill
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 18 و 52 دقیقه و 43 ثانیه

Thanks a lot, A good amount of data.

cialis dosage recommendations cialis canada on line generico cialis mexico cialis diario compra cialis billig cialis side effects cialis 5mg cialis 5 mg funziona wow look it cialis mexico cialis 5 effetti collaterali
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 06 و 38 دقیقه و 21 ثانیه

Nicely put. Appreciate it!
cialis without a doctor's prescription ou trouver cialis sur le net generic cialis levitra only here cialis pills where to buy cialis in ontario tadalafil 20 mg india cialis 100mg cost opinioni cialis generico only now cialis 20 mg cialis price thailand
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 19 و 19 دقیقه و 04 ثانیه

Lovely content, Cheers.
compare prices cialis uk cialis in sconto cialis 20 mg cialis lowest price cialis generika in deutschland kaufen get cheap cialis order a sample of cialis precios cialis peru buy name brand cialis on line cialis prezzo al pubblico
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 18 و 58 دقیقه و 56 ثانیه

Amazing a lot of wonderful advice.
cialis rezeptfrei sterreich tadalafil generic enter site 20 mg cialis cost cialis 5mg cialis 10mg prix pharmaci how much does a cialis cost buy brand cialis cheap dosagem ideal cialis cialis wir preise link for you cialis price
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 07 و 13 دقیقه و 35 ثانیه

Many thanks. Loads of write ups!

tadalafilo we like it cialis price cialis herbs generic cialis in vietnam how do cialis pills work when will generic cialis be available cialis diario compra 5 mg cialis coupon printable canadian drugs generic cialis cialis for bph
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 19 و 56 دقیقه و 03 ثانیه

You actually mentioned it well.
cialis dosage cialis flussig calis venta de cialis canada cialis lowest price we like it cialis soft gel cialis 200 dollar savings card prescription doctor cialis callus cialis generico lilly
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 08 و 08 دقیقه و 41 ثانیه

Amazing stuff. Thanks!
cialis manufacturer coupon price cialis per pill cialis price thailand buy generic cialis cialis online cialis baratos compran uk costo in farmacia cialis cialis tadalafil online generic cialis tadalafil cipla cialis online
چهارشنبه 11 مهر 1397 ساعت 01 و 41 دقیقه و 29 ثانیه

You actually said this effectively!
dosagem ideal cialis how much does a cialis cost venta cialis en espaa cialis 5 mg para diabeticos canada discount drugs cialis cialis pills price each viagra vs cialis generic cialis 20mg uk cialis et insomni free cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 01 و 26 دقیقه و 31 ثانیه

Thank you. I like this!
cialis tablets australia when will generic cialis be available purchasing cialis on the internet cialis 50 mg soft tab order a sample of cialis warnings for cialis purchasing cialis on the internet cialis generico lilly cialis bula only now cialis 20 mg
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 05 و 13 دقیقه و 46 ثانیه

Cheers, Loads of posts!

canadian pharmacy uk delivery buy vistagra online safe canada pharmaceuticals online buy viagra usa buy vistagra usa pharmacy onesource canada pharmacies account online pharmacies india canada medication prices canadian prescriptions online
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 17 و 03 دقیقه و 32 ثانیه

Great info, Thanks a lot.
effetti del cialis cialis pills boards acheter du cialis a geneve cialis kaufen bankberweisung cialis pills boards cialis generisches kanada 200 cialis coupon only best offers 100mg cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis arginine interactio
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 11 و 48 دقیقه و 38 ثانیه

Nicely put, Thanks!
buy pharmacy online where to order viagra order viagra online cheap where yo buy viagra where to buy real viagra buying cheap viagra buy sildenafil online uk viagra where to buy where to buy generic viagra buy viagra online price
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :