تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - انجمن های شهر تا شوراهای اسلامی شهری 3
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پس از تشكیل دولت آقای خاتمی مقدمات انتخابات شوراهای اسلامی فراهم شد و در 17 اسفند سال 1377 اولین دوره انتخابات سراسری شوراهای اسلامی كشور برگزار گردید و نهایتاً حدود 200 هزارنفر از منتخبان مردم جهت اداره امور شهرها و روستاهای كشور به عنوان عضو شورای اسلامی شهر یا روستا برگزیده شدند .شروع به كار شوراهای اسلامی از 9 اردیبهشت سال 1378 و همزمان با پیام تاریخی حضرت امام در خصوص شوراها و با صدور پیام ویژه ای از سوی مقام معظم رهبری و سخنان ریاست محترم جمهوری آغاز گردید.در جدول زیر می توانید سیر  گذر زمان از سال 1284 تا كنون را بررسی نمایید.

 

 

دوره

تاریخ

عنوان

مشخصات

اول

1284 الی 1304 خورشیدی

آرمانخواهی مشروطیت

-          تصویب نخستین قانون بلدیه ( قانون شهرداری) به سال 1286 خورشیدی-          این قانون پنج فصل و 108 ماده دارد : الف : قواعد كلی ب : در باب تشكیل انجمن بلدیهج : ترتیب و وظایف انجمن بلدیهد: اداره بلدیهه: در باب مستخدمین بلدیه-          در ماده 12 و 60 آن شرایط شركت كنندگان در انجمن های بلدیه مشخص می شود .-          در ماده 70 وظایف انجمن ها ( شوراها ) مشخص می شود.-          در ماده 78 انجمنهای بلدیه با نصف اعضا رسمیت می یابد.-          در ماده 90 مسائل خدمات شهری بر عهده انجمن ها می شود .-          در ماده 93 مقرر گردید اداره شهر تحت ریاست رئیس انجمن بلدیه كلانتریا شهردار امروزی باشد.

دوم

1304 الی 1320 خورشیدی

از كف رفتن قانون بلدیه مشروطیت

-          به روی كار آمدن رضا خان -          ترویج نوسازی ( Modernization)-          تاسیس دانشگاه تهران-          استخدام برنامه ریزان شهری امریكایی-          لغو قانون بلدیه و تصویب قانون جدید در سال 1309-          قانون جدید 8 ماده و 3 تبصره داشت.-          در یكی از موارد آن رئیس اداره بلدیه از طرف وزارت داخله معین میشود.-          تاسیس 16 شهرداری در این دوره و رشد شتابان شهرنشینی

سوم

1320الی 1332 خورشیدی

تكاپوی آزادیخواهی مردم سالاری

-          حمله متفقین در شهریور 1320 و به روی كار آمدن محمدرضا پهلوی-          تصویب سومین قانون شهرداری ها در 4 مرداد 1328 با عنوان " قانون تشكیل شهرداریها و انجمن های شهری و قصبات " در 7 فصل و 5 ماده -          در این قانون انتخاب شهردار بطور كامل در اختیار انجمن شهر نبود .-          در ماده 4 این قانون مقرر شد در هر شهرداری انجمی باشدكه از طرف اهالی مستقیما به مدت 4 سال انتخاب می شود .

چهارم

1332 الی 1357 خورشیدی

تحكیم خودكامگی و شكست انجمن های شهر

-          سرنگونی دولت دكتر مصدق-          تصویب قانون جدید شهرداری ها در 11 تیر 1334-          این قانون 95 ماده داشت و فصول دوم تا چهارم آن مختص به انجمن شهر بود.-          در این قانون اجازه انتخاب شهردار در اختیار انجمن شهر نبود.-          كلیت این قانون تا امروز باقی ماده است -          طبق این قانون سیاست گذاری و برنامه ریزی با انجمن شهر و اجرا با شهرداری بود.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نتیجه گیری :

با نگاهی گذرا به تاریخ 100 ساله انجمن های شهر به این نتیجه می توان دست یافت كه انجمن ها از بدو تاسیس به علت آنكه تقلید از نظام های مدیریت شهری اروپایی ( فرانسه ) بود نتوانست آنگونه كه باید به نظام شهرسازی ما كمك كند.نگاهی كلان به قوانین شوراها از 1286 تا كنون نشان می دهد در ابتدای تاسیس شهرداری یا بلدیه در ایران، سازمان اداری شهرداری به گونه ای طراحی گردید كه در آن انجمن بلدیه از بلدیه جدا نبود و رئیس انجمن به عنوان كلانتر یا شهردار كه مستخدم دولت محسوب می گردید انجام وظیفه می نمود و هر یك از اعضا انجمن نیز ریاست كمیسیون هایی را برای اداره امور بلدیه بر عهده داشته است. این تركیب مدیریتی متفاوت از تركیبی بود كه بعدها و در حال حاضر مرسوم است.اگر چه با تشكیل شوراهای اسلامی شهرها در برخی از شهر ها امكان هایی برای فعالیت مبتنی بر مشاركت ایجاد شده اما ساختارهای اصلی و كلان تمركز گرا و دولت محور همچنان با اقتدار به كار مشغول است .      ( ایمانی جاجرمی ،1383، 44)در تركیب جدید میان شورا و شهرداری ، جدایی وجود دارد و شورا صرفاً وظیفه سرمایه گذاری و نظارت را بر عهده دارد. لازم است این جدایی از میان برداشته شود زیرا تصمیمات در این حالت با رویكرد واقع بینانه از جامعه گرفته نمی شود . در این حالت بیشتر وقت شوراها صرف اختلاف میان خود و شهرداری می باشد.این اختلافات ناشی از اختلاف در درك مطالب به علت برابر نبودن سطح تحصیلات است . اكثر اعضای شوراها در چند سال اخیر از میان افراد بدون دانشنامه مرتبط با مسائل مدیریت شهری بوده اند.لازم است شرایط انتخاب برای دانشگاهیان و مدیران و كسانی كه سابقه در مدیریت شهرها دارند فراهم گردد. 

 

فاكتور

توضیحات

تحصیلات

دارا بودن دانشنامه مرتبط در یكی از زمینه های شهری

بومی بودن

شناخت مشكلات و معضلات ریشه دار و تاریخی منطقه

 

جدول شماره سه معیار های شهرداران و اعضای شورای شهر

 

پی نوشت ه


[1] - City  - به شهر ها تا اوایل سال 1300 بلدیه می گفتند.

[2] - The City of Council

[3] - Modernization

[4] - تا سال 1285 ه – ش هیچ نوع دسته بندی مالكیت خصوصی و ملك خصوصی – به مفهوم اروپایی آن – وجود ندارد . چون عهد صفوی و عهد سلجوقی ، تیول از سوی دولت ( شاه ) واگذار می شد و هر لحظه و بنابر اراده سلطان می توانست با یك فرمان ساده دولتی ، موضوعی برای مصادره باشد. انقلاب مشروطیت به وسیله قوانین جدید ، حق مالكیت را به رسمیت می شناسد ، مفهوم تیول را از میان بر می دارد و دگرگونی های مساعدی در وضعیت قانونی – اجتماعی برای شكل گیری زمینداری بزرگ فراهم می آورد . ( حبیبی ، 1378، 121 ).

[5] - Primary

[6] - Secondary  منابع·      ایمانی جاجرمی ، حسین و دیگران (1383) " مدیریت شهری پایدار(بررسی تجارب مشاركتی شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرهای ایران " سازمان شهرداریهای كشور، تهران ·         حبیبی، سید محسن (1378)"از شار تا شهر"، دانشگاه تهران، تهران·         حجتی اشرفی ، غلامرضا (1384) " مجموعه كامل قوانین و مقررات محشای شهرداری و شوراهای اسلامی " ، گنج دانش ، تهران·         ذكایی ، مرجان (1382) " نو آوری شوراها در مدیریت شهری " ، سازمان شهردارهای كشور ، تهران·         سعید نیا ، احمد ( 1383) " كتاب سبز شهرداری ها ، جلد یازدهم : مدیریت شهری " سازمان شهرداری ها و دهیاری های كشور ، تهران·         شفیعی ، حسن ( 1383 ) " دولت و شوراها در ایران ، تحلیلی بر انتخابات انجمن های بلدی در 1309( بخش یازدهم ) " شهرداریها ، 5 ، 59 ، 38·         شورای اسلامی شهر اصفهان ( 1385 ) "تاریخچه شوراها " ، از سایت http://www.council.isfahan.ir ، 10/1/1386·      شورای اسلامی شهر تهران ( 1385 ) "وظایف و اختیارات شوراها " ، از سایت http:// www.tehran-shora.ir   ، 10/1/1386·         منصور، جهانگیر، (1385)، "قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران"، دوران ، تهران·         نقدی ، اسد الله ( 1382) " در آمدی بر جامعه شناسی شهری ( انسان و شهر ) " فن آوران ، همدان

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
چهارشنبه 11 مهر 1397 ساعت 00 و 41 دقیقه و 29 ثانیه

You actually said this effectively!
dosagem ideal cialis how much does a cialis cost venta cialis en espaa cialis 5 mg para diabeticos canada discount drugs cialis cialis pills price each viagra vs cialis generic cialis 20mg uk cialis et insomni free cialis
دوشنبه 9 مهر 1397 ساعت 00 و 26 دقیقه و 31 ثانیه

Thank you. I like this!
cialis tablets australia when will generic cialis be available purchasing cialis on the internet cialis 50 mg soft tab order a sample of cialis warnings for cialis purchasing cialis on the internet cialis generico lilly cialis bula only now cialis 20 mg
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 04 و 13 دقیقه و 46 ثانیه

Cheers, Loads of posts!

canadian pharmacy uk delivery buy vistagra online safe canada pharmaceuticals online buy viagra usa buy vistagra usa pharmacy onesource canada pharmacies account online pharmacies india canada medication prices canadian prescriptions online
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 17 و 03 دقیقه و 32 ثانیه

Great info, Thanks a lot.
effetti del cialis cialis pills boards acheter du cialis a geneve cialis kaufen bankberweisung cialis pills boards cialis generisches kanada 200 cialis coupon only best offers 100mg cialis cialis 5 mg para diabeticos cialis arginine interactio
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 11 و 48 دقیقه و 38 ثانیه

Nicely put, Thanks!
buy pharmacy online where to order viagra order viagra online cheap where yo buy viagra where to buy real viagra buying cheap viagra buy sildenafil online uk viagra where to buy where to buy generic viagra buy viagra online price
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 18 و 12 دقیقه و 48 ثانیه

You actually stated it terrifically.
we like it safe cheap cialis cialis sale online cialis pills boards cialis tablets australia tadalafil generic cialis para que sirve cialis canada wow look it cialis mexico can i take cialis and ecstasy cialis dosage
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 06 و 46 دقیقه و 30 ثانیه

You stated that superbly.
where can u buy viagra can you buy viagra without prescription to buy viagra buying viagra on line buy cheap viagra pills online uk viagra buying viagra online safe buy viagra online safely uk sildenafil buy viagra cheapest price
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 10 و 15 دقیقه و 07 ثانیه

Truly quite a lot of very good material!
interactions for cialis walgreens price for cialis viagra vs cialis vs levitra cialis reviews tadalafil 20mg fast cialis online purchasing cialis on the internet cialis generika in deutschland kaufen 200 cialis coupon cialis online deutschland
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 02 و 24 دقیقه و 31 ثانیه

Thanks, Quite a lot of material.

buy viagra uk pharmacy buy viagra uk cheap can you buy viagra without prescriptions sildenafil and viagra viagra to buy online buying viagra online forum is sildenafil generic buy viagra with prescription online buying viagra from canada viagra online no prescriptions
شنبه 18 فروردین 1397 ساعت 12 و 35 دقیقه و 17 ثانیه

With thanks. A good amount of forum posts!

brand cialis generic cialis 10mg prix pharmaci buy name brand cialis on line non 5 mg cialis generici cialis bula cialis australia org click here to buy cialis price cialis per pill weblink price cialis we choice cialis pfizer india
شنبه 4 فروردین 1397 ساعت 12 و 27 دقیقه و 24 ثانیه

Many thanks, A good amount of information.

generic cialis in vietnam where do you buy cialis cialis for sale cialis 20 mg prices for cialis 50mg achat cialis en itali india cialis 100mg cost click here take cialis where to buy cialis in ontario cialis 20mg
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 04 و 20 دقیقه و 14 ثانیه
Thanks for ones marvelous posting! I quite enjoyed reading it, you will be a great author.
I will be sure to bookmark your blog and will come back
later in life. I want to encourage you to definitely continue your great
work, have a nice weekend!
پنجشنبه 21 اردیبهشت 1396 ساعت 03 و 41 دقیقه و 41 ثانیه
Hi there very nice website!! Man .. Excellent
.. Amazing .. I'll bookmark your web site and take the feeds
additionally? I am satisfied to seek out a lot of
useful information here in the put up, we need develop more
techniques in this regard, thanks for sharing. . . . . .
جمعه 25 فروردین 1396 ساعت 18 و 52 دقیقه و 21 ثانیه
It's amazing for me to have a website, which is beneficial in support of
my know-how. thanks admin
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :