تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - مقایسه تطبیقی وظایف شهرداری در ایران و سایر شهر های جهان
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

       امید باقری(کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

 

  شهرداری، سازمان محلی است كه بر طبق اصل عدم تمركز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساكنان آن شهر، تأسیس می‌شود. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است كه از دو واحد بنام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشكیل شده است.

  نقاطی كه شهرداری در آنجا تشكیل می‌شود: طبق آئین‌نامه مورخ 15/8/63 قانون تقسیمات كشوری، در نقاطی كه شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس می‌شود. طبق ماده 1 قانون شهرداری‌ها، در هر محل كه جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشكیل شود. با وجود این قانون به وزارت كشور اجازه داده است در نقاطی كه دارای حدنصاب نیستند ولی، دارای شرایط زیر هستند استثناءً شهرداری تأسیس نماید:

  1) در هر نقطه كه از نظر موقعیت و اهمیت تشكیل شهرداری ضرورت داشته باشد؛

  2) در بعضی از نقاط كه فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد مثل نقاط ییلاقی؛

  3) برای چند محل كه به هم نزدیك‌تر و در مجموع برای تشكیل یك شهرداری مناسبند.

  در هر حال، تشكیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت كشور است. 1

 

محدودۀ شهر:

  در نقاطی كه طبق قانون شهرداری تأسیس می‌شود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای كه به تصویب وزارت كشور رسیده است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تكلیفی ندارد؛ برای مثال شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدودۀ شهری نخواهد بود. (ماده 56 قانون شهرداری)

  چون حوزۀ محلی عملكرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائز اهمیت است، مطابق ماده 2 قانون، شهرداری‌ها مكلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آنرا ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و  وزارت كشور برسانند. طبق تبصرۀ 1 قانون تصمیمات كشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت كشور و مسكن و شهرسازی تعیین می‌گردد.

 

سازمان شهرداری:

  سازمان اداری شهرداری به درآمد و امكانات مالی آن بستگی دارد. علاوه بر سازمان شهرداری، سازمان مؤسسات وابسته به شهرداری نیز باید به تصویب شورای شهر و وزارت كشور برسد.

 

شهردار:

  اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است كه در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار، عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به‌وسیله شورای شهر انتخاب، و در صورت تشكیل نشدن شوری، توسط وزیر كشور انتخاب می‌شود.

  انتخاب شهردار به‌مدت 4 سال و معرفی او به وزیر كشور و هم‌چنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر می‌باشد. شهردار نباید صاحب مؤسساتی باشد كه تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل شهرداری را تآمین می‌كند و هم‌چنین شهردار در زمان تصدی شهرداری، نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذكور باشد.

 

وظایف ادارۀ شهرداری:

  طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، اهمّ وظایف اداره شهرداری به شرح ذیل است:

  1) احداث خیابان‌ها و كوچه‌ها و میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده؛

  2) تنظیف، نگاهداری معابر و انهار (نهرها) عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنائی؛

  3) برآورد و تنظیم بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه‌های ساختمانی و اجرای آن‌ها پس از تصویب شورای شهر؛

  4) ایجاد غسال­خانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام آن‌ها؛

  5) احداث بناهای مورد نیاز عمومی مثل پارك‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی؛

  6) صدور پروانه كسب برای اصناف و پیشه‌وران؛

  7) صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی كه در سطح شهر ساخته می‌شود؛

  8) پیشنهاد برقراری یا تغییر عوارض شهر؛

  9) ساختمان و آسفالت كردن كوچه‌ها و معابر عمومی.   2

وظایف دیگری در قانون برای شهرداری مقرر است:

  شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات ادارۀ شهرداری می‌باشد و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را بركنار می‌كند؛ و این شورای شهر است كه نبض كارهای شهر را در دست دارد و به دخل و خرج و امور شهر نظارت كامل دارد.  3

 

وظایف شهرداریها در جهان درچند دهه اخیر روندی فزاینده داشته و شهرداریها بعنوان نهادهای مدنی، عمومی و محلی دائما وظایف بیشتری را بر عهده می‌گیرند. نكته جالب توجه این است كه این روند در اكثر كشورها، فارغ از شیوه حكومتی آنها قابل مشاهده است. بعنوان نمونه وظایف شهرداریهای چند شهر منتخب جهان ذكر می‌گردد:

 • فرانسه و پاریس

وظایف شهرداری: اداره خدمات شهری و زیربنایی- برنامه‌ریزی شهری- مدیریت ترافیك شهری- حفاظت محیط زیست- رسیدگی به امور فرهنگی، جوانان و ورزش- رسیدگی به امور رفاهی و خدمات اجتماعی- امور اقتصادی (بازارهای محلی- بورس‌های كاریابی- تأسیس دفاتر كاریابی و جهانگردی)- انجام كلیه امور عمران شهری. 4

 • اتریش- وین

وظایف شهرداری: ارائه خدمات شهری، نگهداری آثار باستانی، برنبامه‌ریزی ترافیك، حفاظت از محیط زیست، ایجاد مدرسه‌های ابتدایی، اداره امور مربوطه به مسائل راهنمایی و رانندگی و انتظامی. 5

 • سوئد – استكهلم

وظایف شهرداری: تصمیم گیری در مسایل شهری، وضع مالیاتهای محلی، ارائه خدمات درمانی و پزشكی، مراقبت از عقب‌ماندگان ذهنی، دایر نمودن مراكز بهداشت كودكان، توسعه صنعت و تجارت، آموزش بیكاران، خدمات پستی، تأسیس واحدهای تصفیه آب و فاظلاب، تأمین آب، برق، گاز رسیدگی به امور مدرسه‌ها شامل تمامی مرحله‌های آموزش پائین‌تر از دانشگاه و ... 6

 

هلند- آمستردام

 • وظایف شهرداری: تأمین تأسیسات و تسهیلات زیربنایی آب و برق- ارائه خدمات شهری- حفاظت از محیط زیست- امور حمل و نقل (اتوبوس و مترو) امور ثبتی (صدور شناسنامه) تهیه آمار جمعیتی- امور بهداشت 0بیمارستانها و بیمه) – خدمات اجتماعی و رفاهی – امور فرهنگی و تفریحات (نمایشگاهها و موزه‌ها) صدور گواهینامه رانندگی، امور انتظامی و نظام وظیفه، امور اقتصادی و كار و اشتغال، امور مهاجرین و خارجیها، آموزش و پرورش، خانه‌سازی و مسكن. 7
 •  
 • بریتانیا – لندن

وظایف شهرداری: برنامه ریزی توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی استراتژیك شهری، خدمات شهری، خدمات حمل و نقل، برگزاری برنامه‌های فرهنگی، ایجاد گالریها و اماكن تفریحی، خانه‌سازی عمومی، حفاظت آثار تاریخی، ایجاد اشتغال، حفاظت از محیط زیست، كنترل آلودگی هوا و اداره اورژانس. 8

 • ژاپن – توكیو

وظایف شهرداری: اداره امور فرهنگی. رسیدگی به امور بهداشتی، مدیریت بیمارستانهای شهر، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی، برنامه‌ریزی شهری، تأمین مسكن شهروندان، حمل و نقل انبوه مسافر با اتوبوس و مترو، تأمین آب آشامیدنی و سیستم فاضلاب، اداره پلیس، آموزش و پرورش عمومی دبستانها، دبیرستانها، كودكستانها، نظارت و كنترل ساختمانی. 9

 • تركیه – استانبول

وظایف شهرداری: برنامه‌ریزی كلان شهر (طرحهای تفصیلی، نقشه‌برداری) تأسیسات زیربنایی(دفع فاضلاب، تسهیلات گاز عمومی، تهیه آب) مسكن(ساخت مسكن) حمل و نقل شهری، خدمات پاكیزگی شهر.‌خدمات انتظامی و امنیت شهری (پلیس شهرداری، مدیریت بحران)نظارت بر قیمتها، خدمات رفاه اجتماعی و بهداشت عمومی، ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، ورزشی و محیط زیست. 10

 • مالزی – كوالالامپور

وظایف شهرداری: نظافت و بهداشت شهری، مدیریت ترافیك، امور مربوط به فاضلاب، زیباسازی شهر، امور پاركها و مدیریت مسكن ؛ ارائه خدمات شهری، انجام فعالیتهای عمرانی، رسیدگی به امور ورزش و جوانان، اداره امور بهداشتی. اداره مهدكودك‌ها، انجام سرشماری، زیباسازی كوچه‌ها و خیابانها براساس بررسی‌های بعمل آمده در وظایف شهرداریها در جهان جدول زیر حوزه وظایف و تنوع وظایف مربوط به هر حوزه را به تفصیل بیان می‌نماید. 11

 

 

منابع:

 1- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، ‌تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 120-114.

 2- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، میزان، 1374، چاپ اوْل، ص 236.

 3- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، میزان، 1381، چاپ سوّم، ص 127.

 

4-  http://www.paris.fr

 

5- www.wien.gv.at

 

6-http://www.stockholm.se

 

7-http://www.iamsterdam.com

 

8-http://www.londontown.com

 

9-www.tokyocity.co

 

10-http://www.istanbul.com

 

11-http://www.kualalumpur.gov.my

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 08 و 59 دقیقه و 20 ثانیه

Many thanks! An abundance of forum posts!

cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen levitra without a doctor prescription levitra levitra 20mg levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg kopen buy levitra generic levitra 10 mg kopen buy levitra 10mg
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 05 و 54 دقیقه و 20 ثانیه

Fine content. Thanks a lot!
tadalafil 5mg cialis online napol compare prices cialis uk cialis generika in deutschland kaufen cialis online holland cialis generico postepay dosagem ideal cialis click here cialis daily uk viagra or cialis tadalafil tablets
شنبه 7 مهر 1397 ساعت 00 و 18 دقیقه و 40 ثانیه

Seriously many of superb info!
cialis 20 mg best price click now cialis from canada effetti del cialis comprar cialis 10 espa241a we choice cialis uk cialis uk next day cialis side effects cialis billig cialis generico en mexico cialis daily
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 19 و 01 دقیقه و 34 ثانیه

Nicely put, With thanks.
price cialis best price cialis wal mart pharmacy brand cialis nl cialis 30 day trial coupon buy name brand cialis on line cialis pills 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis kaufen cialis generico postepay generic cialis pro
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 15 و 53 دقیقه و 43 ثانیه

You actually revealed it wonderfully!
look here cialis order on line cialis 20 mg cut in half generic cialis levitra cheap cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis sicuro in linea click here take cialis buy brand cialis cheap cialis 20mg preis cf cialis cost
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 04 و 23 دقیقه و 12 ثانیه

Thanks a lot. A lot of stuff.

cialis generic availability enter site natural cialis generic cialis cialis 10 doctissimo click now buy cialis brand the best choice cialis woman cialis baratos compran uk cialis generic tadalafil buy click here cialis daily uk walgreens price for cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 20 و 07 دقیقه و 40 ثانیه

Really plenty of terrific advice.
aarp recommended canadian online pharmacies canadian prescription drugstore northwest pharmacy canada canadian cialis northwest pharmacies canadian drugstore canadianpharmacy canada pharmaceuticals online drugs for sale north west pharmacies canada
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 04 و 20 دقیقه و 50 ثانیه

You actually stated this fantastically!
generic viagra online usa what is viagra buy generic viagra without prescription buy viagra online without rx buy women viagra cheap viagra online sildenafil generic price safest place to buy viagra online what is viagra vigara
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 20 و 35 دقیقه و 52 ثانیه

Kudos, Plenty of data!

click now cialis from canada how do cialis pills work cialis professional from usa chinese cialis 50 mg buy cialis online comprar cialis navarr we like it safe cheap cialis cialis generic availability cialis great britain generic low dose cialis
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 13 و 03 دقیقه و 24 ثانیه

Very good postings. Appreciate it!
brand cialis generic cialis online generic cialis pro cialis manufacturer coupon prix cialis once a da 200 cialis coupon cialis qualitat buy cialis sample pack cialis generic tadalafil buy cialis without a doctor's prescription
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 03 و 28 دقیقه و 59 ثانیه

Cheers, Terrific information!
how to buy viagra uk pharmacy online viagra buy online viagra uk safe buy viagra online how can i order viagra online buy viagra tablets online can i buy viagra at walmart buy internet viagra where can i buy viagra where to order viagra online
دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 11 و 26 دقیقه و 47 ثانیه

Whoa all kinds of valuable material.
viagra cialis levitra cialis 20 mg best price acquistare cialis internet acheter cialis meilleur pri ou trouver cialis sur le net cialis free trial cialis for bph cialis free trial cialis para que sirve callus
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 03 و 01 دقیقه و 53 ثانیه

Many thanks! I like this.
cialis official site cialis generico lilly costo in farmacia cialis free cialis acheter du cialis a geneve click here cialis daily uk import cialis estudios de cialis genricos tadalafil 20mg rx cialis para comprar
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 04 و 34 دقیقه و 42 ثانیه

Fantastic posts. Thanks!
cialis for sale import cialis cialis daily new zealand cialis generico side effects for cialis cialis preise schweiz venta de cialis canada cialis farmacias guadalajara prices on cialis 10 mg cialis pas cher paris
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 ساعت 10 و 36 دقیقه و 42 ثانیه
Hey there! Quick question that's totally off topic.
Do you know how to make your site mobile friendly?
My site looks weird when browsing from my iphone 4.
I'm trying to find a template or plugin that might be able to resolve this issue.
If you have any suggestions, please share.
Thanks!
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 ساعت 10 و 03 دقیقه و 27 ثانیه
Very good blog! Do you have any tips and hints for aspiring writers?

I'm planning to start my own blog soon but I'm a little lost on everything.
Would you suggest starting with a free platform like
Wordpress or go for a paid option? There are so many options out there that I'm completely confused ..
Any recommendations? Thanks!
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 19 و 32 دقیقه و 50 ثانیه

Very well spoken certainly. !
cialis 5mg prix cialis pills in singapore weblink price cialis brand cialis nl cialis pills price each best generic drugs cialis how to buy cialis online usa cialis super kamagra i recommend cialis generico generic cialis at the pharmacy
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 05 و 24 دقیقه و 41 ثانیه

Reliable stuff. Thank you!
how to buy viagra without seeing a doctor buy viagra uk online where to buy viagra with prescription buy viagra sildenafil buy viagra online price viagra to buy viagr how to get viagra uk to buy viagra how to get viagra free
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 21 و 03 دقیقه و 08 ثانیه

Superb write ups. Kudos.
cialis 10mg prix pharmaci the best choice cialis woman what is cialis overnight cialis tadalafil cialis price in bangalore cialis tablets cialis for sale south africa canada discount drugs cialis viagra cialis levitra sublingual cialis online
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 17 و 55 دقیقه و 16 ثانیه

Nicely put, With thanks.
cialis generico postepay enter site very cheap cialis canadian cialis warnings for cialis are there generic cialis dosagem ideal cialis we use it cialis online store overnight cialis tadalafil cialis 10mg prix pharmaci only best offers cialis use
دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 00 و 35 دقیقه و 24 ثانیه

Amazing stuff. Kudos!
buy name brand cialis on line cialis 5mg billiger cialis pills boards cialis 5 mg funziona cialis ahumada cialis 20mg preis cf cialis tadalafil online discount cialis opinioni cialis generico cialis daily reviews
جمعه 6 بهمن 1396 ساعت 09 و 09 دقیقه و 28 ثانیه
ممنون اطلاعت مفید و خوبی بود
چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 09 و 51 دقیقه و 17 ثانیه
Spot on with this write-up, I actually feel this site needs a
lot more attention. I'll probably be returning to read more, thanks for the info!
جمعه 25 فروردین 1396 ساعت 03 و 29 دقیقه و 26 ثانیه
Thanks for sharing your thoughts about BHW. Regards
پنجشنبه 26 اردیبهشت 1392 ساعت 11 و 50 دقیقه و 41 ثانیه
سالام لار.
یاشاسین زنگانین ایگیت لری.زنجانلیلار سایته سیندن سیزین ایزی نیزی دوتوب گلمیشم بورایا.
حرفات منطقی یه ، با اینکه بین حرف و عمل خیلی فرق هست من خودم ترجیح میدم به یه جوون اعتمادکنم
زنده . پایدار باشید
بیزی یاددان چیخارتمایین تورکجه پلاکارت لار گرک چوخالسین
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :