تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - مقایسه تطبیقی وظایف شهرداری در ایران و سایر شهر های جهان
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

       امید باقری(کارشناس جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

 

  شهرداری، سازمان محلی است كه بر طبق اصل عدم تمركز اداری و به‌منظور ادارۀ امور محلی از قبیل عمران و آبادی، بهداشت شهر و رفاه ساكنان آن شهر، تأسیس می‌شود. شهرداری نوعی سیستم ادارۀ شهر است كه از دو واحد بنام شورای شهر و ادارۀ شهرداری تشكیل شده است.

  نقاطی كه شهرداری در آنجا تشكیل می‌شود: طبق آئین‌نامه مورخ 15/8/63 قانون تقسیمات كشوری، در نقاطی كه شهر شناخته شده‌اند، شهرداری تأسیس می‌شود. طبق ماده 1 قانون شهرداری‌ها، در هر محل كه جمعیت آن حداقل به پنج هزار نفر برسد، باید شهرداری تشكیل شود. با وجود این قانون به وزارت كشور اجازه داده است در نقاطی كه دارای حدنصاب نیستند ولی، دارای شرایط زیر هستند استثناءً شهرداری تأسیس نماید:

  1) در هر نقطه كه از نظر موقعیت و اهمیت تشكیل شهرداری ضرورت داشته باشد؛

  2) در بعضی از نقاط كه فقط در بعضی از فصول شهرداری لازم باشد مثل نقاط ییلاقی؛

  3) برای چند محل كه به هم نزدیك‌تر و در مجموع برای تشكیل یك شهرداری مناسبند.

  در هر حال، تشكیل شهرداری منوط به تشخیص و تصمیم وزارت كشور است. 1

 

محدودۀ شهر:

  در نقاطی كه طبق قانون شهرداری تأسیس می‌شود، شهرداری موظف است وظایف خود را در محدوده‌ای كه به تصویب وزارت كشور رسیده است انجام دهد و خارج از محدوده هیچ تكلیفی ندارد؛ برای مثال شهرداری موظف به تهیه و توزیع آب و فاضلاب و سایر خدمات شهری در خارج از محدودۀ شهری نخواهد بود. (ماده 56 قانون شهرداری)

  چون حوزۀ محلی عملكرد شهرداری از لحاظ صلاحیت محلی مأموران آن، حائز اهمیت است، مطابق ماده 2 قانون، شهرداری‌ها مكلفند حدود حوزۀ خود را تعیین و نقشۀ دقیق آنرا ترسیم نمایند و به تصویب شورای شهر و  وزارت كشور برسانند. طبق تبصرۀ 1 قانون تصمیمات كشوری، محدودۀ شهر، به پیشنهاد شورای شهر و تصویب وزارت كشور و مسكن و شهرسازی تعیین می‌گردد.

 

سازمان شهرداری:

  سازمان اداری شهرداری به درآمد و امكانات مالی آن بستگی دارد. علاوه بر سازمان شهرداری، سازمان مؤسسات وابسته به شهرداری نیز باید به تصویب شورای شهر و وزارت كشور برسد.

 

شهردار:

  اجرای تصمیات شورای شهر به عهدۀ ادارۀ شهرداری است كه در راس آن شهردار قرار دارد. شهردار، عامل و مجری تصمیمات شورای شهر است و به‌وسیله شورای شهر انتخاب، و در صورت تشكیل نشدن شوری، توسط وزیر كشور انتخاب می‌شود.

  انتخاب شهردار به‌مدت 4 سال و معرفی او به وزیر كشور و هم‌چنین عزل شهردار از اختیارات شورای شهر می‌باشد. شهردار نباید صاحب مؤسساتی باشد كه تمام یا بخشی از نیازهای عمومی حوزۀ عمل شهرداری را تآمین می‌كند و هم‌چنین شهردار در زمان تصدی شهرداری، نباید عضو هیأت مدیره یا مدیر عامل مؤسسات مذكور باشد.

 

وظایف ادارۀ شهرداری:

  طبق ماده 55 قانون شهرداری‌ها، اهمّ وظایف اداره شهرداری به شرح ذیل است:

  1) احداث خیابان‌ها و كوچه‌ها و میدان‌ها، باغ‌های عمومی و مجاری آب و توسعه معابر در حدود قوانین وضع شده؛

  2) تنظیف، نگاهداری معابر و انهار (نهرها) عمومی و مجاری آب‌ها و فاضلاب و قنوات و تأمین آب و روشنائی؛

  3) برآورد و تنظیم بودجه و تنظیم پیشنهاد برنامه‌های ساختمانی و اجرای آن‌ها پس از تصویب شورای شهر؛

  4) ایجاد غسال­خانه و گورستان و تهیه وسایل حمل اموات و مراقبت در انتظام آن‌ها؛

  5) احداث بناهای مورد نیاز عمومی مثل پارك‌ها و سرویس‌های بهداشتی عمومی؛

  6) صدور پروانه كسب برای اصناف و پیشه‌وران؛

  7) صدور پروانه ساخت برای ساختمان‌هایی كه در سطح شهر ساخته می‌شود؛

  8) پیشنهاد برقراری یا تغییر عوارض شهر؛

  9) ساختمان و آسفالت كردن كوچه‌ها و معابر عمومی.   2

وظایف دیگری در قانون برای شهرداری مقرر است:

  شهردار در مقابل شورای شهر مسئول و جوابگوی عملیات ادارۀ شهرداری می‌باشد و شورای شهر در صورت تخلف یا قصور از وظایف، شهردار را بركنار می‌كند؛ و این شورای شهر است كه نبض كارهای شهر را در دست دارد و به دخل و خرج و امور شهر نظارت كامل دارد.  3

 

وظایف شهرداریها در جهان درچند دهه اخیر روندی فزاینده داشته و شهرداریها بعنوان نهادهای مدنی، عمومی و محلی دائما وظایف بیشتری را بر عهده می‌گیرند. نكته جالب توجه این است كه این روند در اكثر كشورها، فارغ از شیوه حكومتی آنها قابل مشاهده است. بعنوان نمونه وظایف شهرداریهای چند شهر منتخب جهان ذكر می‌گردد:

 • فرانسه و پاریس

وظایف شهرداری: اداره خدمات شهری و زیربنایی- برنامه‌ریزی شهری- مدیریت ترافیك شهری- حفاظت محیط زیست- رسیدگی به امور فرهنگی، جوانان و ورزش- رسیدگی به امور رفاهی و خدمات اجتماعی- امور اقتصادی (بازارهای محلی- بورس‌های كاریابی- تأسیس دفاتر كاریابی و جهانگردی)- انجام كلیه امور عمران شهری. 4

 • اتریش- وین

وظایف شهرداری: ارائه خدمات شهری، نگهداری آثار باستانی، برنبامه‌ریزی ترافیك، حفاظت از محیط زیست، ایجاد مدرسه‌های ابتدایی، اداره امور مربوطه به مسائل راهنمایی و رانندگی و انتظامی. 5

 • سوئد – استكهلم

وظایف شهرداری: تصمیم گیری در مسایل شهری، وضع مالیاتهای محلی، ارائه خدمات درمانی و پزشكی، مراقبت از عقب‌ماندگان ذهنی، دایر نمودن مراكز بهداشت كودكان، توسعه صنعت و تجارت، آموزش بیكاران، خدمات پستی، تأسیس واحدهای تصفیه آب و فاظلاب، تأمین آب، برق، گاز رسیدگی به امور مدرسه‌ها شامل تمامی مرحله‌های آموزش پائین‌تر از دانشگاه و ... 6

 

هلند- آمستردام

 • وظایف شهرداری: تأمین تأسیسات و تسهیلات زیربنایی آب و برق- ارائه خدمات شهری- حفاظت از محیط زیست- امور حمل و نقل (اتوبوس و مترو) امور ثبتی (صدور شناسنامه) تهیه آمار جمعیتی- امور بهداشت 0بیمارستانها و بیمه) – خدمات اجتماعی و رفاهی – امور فرهنگی و تفریحات (نمایشگاهها و موزه‌ها) صدور گواهینامه رانندگی، امور انتظامی و نظام وظیفه، امور اقتصادی و كار و اشتغال، امور مهاجرین و خارجیها، آموزش و پرورش، خانه‌سازی و مسكن. 7
 •  
 • بریتانیا – لندن

وظایف شهرداری: برنامه ریزی توسعه اقتصادی، برنامه‌ریزی استراتژیك شهری، خدمات شهری، خدمات حمل و نقل، برگزاری برنامه‌های فرهنگی، ایجاد گالریها و اماكن تفریحی، خانه‌سازی عمومی، حفاظت آثار تاریخی، ایجاد اشتغال، حفاظت از محیط زیست، كنترل آلودگی هوا و اداره اورژانس. 8

 • ژاپن – توكیو

وظایف شهرداری: اداره امور فرهنگی. رسیدگی به امور بهداشتی، مدیریت بیمارستانهای شهر، حفاظت از محیط زیست و جلوگیری از آلودگی، برنامه‌ریزی شهری، تأمین مسكن شهروندان، حمل و نقل انبوه مسافر با اتوبوس و مترو، تأمین آب آشامیدنی و سیستم فاضلاب، اداره پلیس، آموزش و پرورش عمومی دبستانها، دبیرستانها، كودكستانها، نظارت و كنترل ساختمانی. 9

 • تركیه – استانبول

وظایف شهرداری: برنامه‌ریزی كلان شهر (طرحهای تفصیلی، نقشه‌برداری) تأسیسات زیربنایی(دفع فاضلاب، تسهیلات گاز عمومی، تهیه آب) مسكن(ساخت مسكن) حمل و نقل شهری، خدمات پاكیزگی شهر.‌خدمات انتظامی و امنیت شهری (پلیس شهرداری، مدیریت بحران)نظارت بر قیمتها، خدمات رفاه اجتماعی و بهداشت عمومی، ارائه خدمات فرهنگی، آموزشی، تربیتی، ورزشی و محیط زیست. 10

 • مالزی – كوالالامپور

وظایف شهرداری: نظافت و بهداشت شهری، مدیریت ترافیك، امور مربوط به فاضلاب، زیباسازی شهر، امور پاركها و مدیریت مسكن ؛ ارائه خدمات شهری، انجام فعالیتهای عمرانی، رسیدگی به امور ورزش و جوانان، اداره امور بهداشتی. اداره مهدكودك‌ها، انجام سرشماری، زیباسازی كوچه‌ها و خیابانها براساس بررسی‌های بعمل آمده در وظایف شهرداریها در جهان جدول زیر حوزه وظایف و تنوع وظایف مربوط به هر حوزه را به تفصیل بیان می‌نماید. 11

 

 

منابع:

 1- طباطبائی موتمنی، منوچهر؛ حقوق اداری، ‌تهران، سمت، 1381، چاپ هفتم، ص 120-114.

 2- انصاری، ولی‌ا...؛ كلیات حقوق اداری، تهران، میزان، 1374، چاپ اوْل، ص 236.

 3- موسی‌زاده، رضا؛ حقوق اداری، تهران، میزان، 1381، چاپ سوّم، ص 127.

 

4-  http://www.paris.fr

 

5- www.wien.gv.at

 

6-http://www.stockholm.se

 

7-http://www.iamsterdam.com

 

8-http://www.londontown.com

 

9-www.tokyocity.co

 

10-http://www.istanbul.com

 

11-http://www.kualalumpur.gov.my

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
دوشنبه 3 تیر 1398 ساعت 07 و 14 دقیقه و 07 ثانیه

Many thanks, An abundance of material!

cialis generic availability cialis sale online how to buy cialis online usa cialis dosage cialis sans ordonnance price cialis best cialis 5 mg achat cialis en itali cialis efficacit cialis arginine interactio
یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 00 و 40 دقیقه و 31 ثانیه

Amazing a good deal of very good tips!
online cialis achat cialis en europe callus warnings for cialis rx cialis para comprar cialis tadalafil buy cialis cialis generisches kanada we like it safe cheap cialis sialis
پنجشنبه 30 خرداد 1398 ساعت 23 و 34 دقیقه و 35 ثانیه

You said that adequately!
if a woman takes a mans cialis buy cialis online nz cialis kaufen cialis canada cialis arginine interactio we choice cialis pfizer india generic cialis 20mg uk cialis 05 enter site 20 mg cialis cost tesco price cialis
سه شنبه 28 خرداد 1398 ساعت 20 و 01 دقیقه و 38 ثانیه

Terrific material. Cheers.
wow look it cialis mexico when can i take another cialis click here to buy cialis cialis alternative import cialis only best offers cialis use discount cialis tadalafil 20mg cialis 20 mg cialis without a doctor's prescription
دوشنبه 27 خرداد 1398 ساعت 07 و 13 دقیقه و 58 ثانیه

Nicely put. Many thanks!
wow look it cialis mexico cialis coupon cialis patent expiration we recommend cheapest cialis cialis 5 mg para diabeticos generic low dose cialis cialis online canadian drugs generic cialis cialis side effects dangers female cialis no prescription
پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 18 و 33 دقیقه و 24 ثانیه

Useful info. With thanks!
best generic drugs cialis prix de cialis ou trouver cialis sur le net effetti del cialis can i take cialis and ecstasy cialis bula we choice free trial of cialis cialis dosage recommendations generic cialis 20mg tablets tadalafil 20mg
چهارشنبه 22 خرداد 1398 ساعت 15 و 16 دقیقه و 13 ثانیه

Thank you! A lot of advice!

cialis diario compra cialis name brand cheap cialis preise schweiz click here to buy cialis cialis sale online ou trouver cialis sur le net cialis uk cialis professional from usa cialis generico en mexico look here cialis cheap canada
جمعه 17 خرداد 1398 ساعت 20 و 53 دقیقه و 46 ثانیه

Many thanks. Helpful stuff!
cialis 5 mg para diabeticos cialis daily new zealand cialis side effects dangers cialis generico postepay only here cialis pills buy cialis online india cialis 100mg cost cialis herbs cialis 5mg billiger deutschland cialis online
پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 07 و 55 دقیقه و 29 ثانیه
スーパーコピーシャネル代引き-シャネルブランドコピー代引き
پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 07 و 54 دقیقه و 54 ثانیه
スーパーコピー
چهارشنبه 21 فروردین 1398 ساعت 17 و 20 دقیقه و 20 ثانیه

This is nicely put! !
canadian pharmacy no prescription northwest pharmacy canada canada drug pharmacy canada plus trust pharmacy canada trusted pharmacy canada trust pharmacy of canada no 1 canadian pharcharmy online canadian pharmacy viagra are canadian online pharmacies safe
جمعه 16 آذر 1397 ساعت 01 و 38 دقیقه و 09 ثانیه

Thank you! I enjoy this.
generic cialis pro cialis generic tadalafil buy get cheap cialis how to purchase cialis on line cialis online nederland cialis 20mg prix en pharmacie how much does a cialis cost tadalafil tablets no prescription cialis cheap deutschland cialis online
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 11 و 51 دقیقه و 17 ثانیه

Good stuff. Thanks.
cialis tablets cialis taglich only here cialis pills cialis daily reviews canada discount drugs cialis we like it safe cheap cialis we recommend cialis best buy buy cialis cialis patentablauf in deutschland cialis for bph
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 13 و 25 دقیقه و 18 ثانیه

Very good facts. Thanks.
online cialis cialis 5mg cialis 5 mg how does cialis work we use it cialis online store cialis price in bangalore cialis 20 mg cialis uk cialis pills usa cialis online
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 01 و 57 دقیقه و 48 ثانیه

You stated this very well!
cialis diario compra cialis uk cialis generico en mexico cialis purchasing cialis coupons printable cialis dosage cialis 5mg click now buy cialis brand online cialis cialis prezzo al pubblico
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 12 و 33 دقیقه و 09 ثانیه

Truly many of beneficial advice!
safe site to buy cialis online we like it safe cheap cialis cialis e hiv cialis kamagra levitra cialis dose 30mg cialis reviews cialis generisches kanada no prescription cialis cheap cialis generico en mexico cialis online
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 01 و 27 دقیقه و 59 ثانیه

You reported it really well.
5 mg cialis coupon printable buy original cialis cialis canada best generic drugs cialis cialis for sale in europa cialis side effects cialis canada on line 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis for bph cialis 100mg suppliers
شنبه 10 آذر 1397 ساعت 01 و 00 دقیقه و 29 ثانیه

You actually mentioned that really well!
cialis italia gratis if a woman takes a mans cialis does cialis cause gout get cheap cialis sublingual cialis online cialis for bph cialis usa cost american pharmacy cialis venta de cialis canada cialis bula
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 13 و 36 دقیقه و 39 ثانیه

Many thanks, Great information!
acheter du cialis a geneve 5 mg cialis coupon printable generic cialis soft gels tadalafil 10 mg generic cialis 20mg tablets viagra vs cialis generic cialis pro cialis canada on line cialis efficacit cialis prices
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 01 و 54 دقیقه و 32 ثانیه

Regards! An abundance of forum posts.

cialis 5 mg para diabeticos cialis from canada cialis savings card cialis generico en mexico how much does a cialis cost effetti del cialis rezeptfrei cialis apotheke we use it cialis online store acquistare cialis internet brand cialis nl
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 14 و 34 دقیقه و 03 ثانیه

You said it adequately.!
cialis 5 mg para diabeticos generic cialis 20mg uk callus buy cheap cialis in uk can i take cialis and ecstasy cialis baratos compran uk cialis pills boards generico cialis mexico prezzo di cialis in bulgaria 200 cialis coupon
پنجشنبه 8 آذر 1397 ساعت 02 و 19 دقیقه و 32 ثانیه

Useful forum posts. Thanks a lot!
ou acheter du cialis pas cher cialis in sconto only now cialis 20 mg cialis therapie prescription doctor cialis buying brand cialis online preis cialis 20mg schweiz non 5 mg cialis generici tadalafil tablets how much does a cialis cost
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 01 و 53 دقیقه و 42 ثانیه

Whoa many of good tips!
cialis daily dose generic free generic cialis cialis efficacit cialis pas cher paris cialis online nederland cialis cipla best buy cialis for sale south africa generic cialis pro purchasing cialis on the internet cialis without a doctor's prescription
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 08 و 59 دقیقه و 20 ثانیه

Many thanks! An abundance of forum posts!

cheap 20mg levitra levitra 10 mg kopen levitra without a doctor prescription levitra levitra 20mg levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg kopen buy levitra generic levitra 10 mg kopen buy levitra 10mg
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 05 و 54 دقیقه و 20 ثانیه

Fine content. Thanks a lot!
tadalafil 5mg cialis online napol compare prices cialis uk cialis generika in deutschland kaufen cialis online holland cialis generico postepay dosagem ideal cialis click here cialis daily uk viagra or cialis tadalafil tablets
شنبه 7 مهر 1397 ساعت 00 و 18 دقیقه و 40 ثانیه

Seriously many of superb info!
cialis 20 mg best price click now cialis from canada effetti del cialis comprar cialis 10 espa241a we choice cialis uk cialis uk next day cialis side effects cialis billig cialis generico en mexico cialis daily
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 19 و 01 دقیقه و 34 ثانیه

Nicely put, With thanks.
price cialis best price cialis wal mart pharmacy brand cialis nl cialis 30 day trial coupon buy name brand cialis on line cialis pills 5 mg cialis pharmacie en ligne cialis kaufen cialis generico postepay generic cialis pro
سه شنبه 27 شهریور 1397 ساعت 15 و 53 دقیقه و 43 ثانیه

You actually revealed it wonderfully!
look here cialis order on line cialis 20 mg cut in half generic cialis levitra cheap cialis cialis 10mg prix pharmaci cialis sicuro in linea click here take cialis buy brand cialis cheap cialis 20mg preis cf cialis cost
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 04 و 23 دقیقه و 12 ثانیه

Thanks a lot. A lot of stuff.

cialis generic availability enter site natural cialis generic cialis cialis 10 doctissimo click now buy cialis brand the best choice cialis woman cialis baratos compran uk cialis generic tadalafil buy click here cialis daily uk walgreens price for cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 20 و 07 دقیقه و 40 ثانیه

Really plenty of terrific advice.
aarp recommended canadian online pharmacies canadian prescription drugstore northwest pharmacy canada canadian cialis northwest pharmacies canadian drugstore canadianpharmacy canada pharmaceuticals online drugs for sale north west pharmacies canada
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
 • کل بازدید :
 • بازدید امروز :
 • بازدید دیروز :
 • بازدید این ماه :
 • بازدید ماه قبل :
 • تعداد نویسندگان :
 • تعداد کل پست ها :
 • آخرین بازدید :
 • آخرین بروز رسانی :