تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - اکولوژی بزهکاری (مقایسه تطبیقی بین تهران و شیکاگو) 4
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

تغییر اساسی در ماتریس کنترل اجتماعی خانواده مهاجر باعث شده تا روابط سنتی  میان حمایت کننده[31] و حمایت شده[32] در روستا از میان برود  و خانواده روستایی غیر ماهر و بی­سواد ناچار شود برای یافتن مکانی به جامعه شهری مهاجرت ­کند. خانواده مهاجر پس از مهاجرت در می­یابد که در این ساختار اجتماعی جایی مشخص برای او تعریف نشده است. چنین افرادی  در حاشیه نهادهای شهری در تمام وجوه آن قرار می­گیرند و از آن مهمتر اینکه، آنها با نظامهای کنترل اجتماعی غیر رسمی دیگر هم که می­تواند تثبیت کننده باشد هم پیوندی ندارند.  ناحیه فقیر نشین یک اجتماع نیست یا حتی یک محله به معنای ساختار اجتماعی سامان یافته نیست. آنها مناطقی بی سامان هستند، مناطقی بی ثبات از ناهنجاریها که پناهگاه موقتی خانواده­های مهاجر است. گرفتار در نیروهای تغییرات اجتماعی که غیر شخصی است و زندگی در شرایط ناپایدار و حاشیه­ای، باعث می­شود چنین خانواده­هایی نتوانند الگوهای با ثباتی از فرهنگ محله­ای و سازمان اجتماعی توسعه دهند(همان: 569).

فلوئر همچنان به این نکته اشاره می­کند که پراکندگی فضایی مناطق فقیر نشین نیز در مخالفت با توسعه روابط اجتماعی  و نظامهای ارزشی با ثبات عمل می­کند. از آنجا که خانه­های موجود در دسترس خانواده­هایی که جدیدا وارد شهر شده­اند قرار نمی­گیرد آنها کلبه­هایی در هر جایی که امکانپذیر باشد بنا می­کنند. از طرف دیگر کلووارد و اوهلین معتقدند که در این شرایط ناپایداری و بی ثباتی، فشارهای قوی برای انجام رفتار خشونت آمیز در میان جوانان تولید می­شود(همان: 569).

خانواده­های مهاجر تنها در حاشیه فرآیندهای نهادی جامعه بزرگ قرار دارند، آنها به طور موثر در زندگی اقتصادی مشارکت نمی­کنند، در برنامه­های دولتی جایی برای این افراد در نظر گرفته نشده است، برنامه­های آموزشی کودکان آنها را در برنمی­گیرد، آنها تنها به طور سطحی در ارتباط با مذهب سازمان یافته قرار دارند. آنها ارتباطی سازمان یافته با جامعه بزرگتر ندارند و در حالیکه در جامعه هستند اما از جامعه نیستند(همان: 569).

اکولوژی بزهکاری در لاگوس:یكی دیگر از مطالعاتی كه با استفاده از طرح فكری شاو و مك كی انجام شده است مطالعه­ای است كه توسط ا‌به در شهر لاگوس پایتخت نیجریه انجام شده است.  سوالات اصلی ابه این بوده است كه آیا بزهكاران بالغ و نوجوان عمدتا در یك منطقه از شهر متمركز شده­اند و آیا مناطق مسكونی آنها عمدتا از مناطق فقیر است یا خیر. برای پاسخ به این سوالات او داده­­های خود را از سه منبع جمع آوری كرد: ستاد پلیس ایالتی لاگوس، مركز رفاه ایالتی لاگوس و ستاد زندانها. پس از جمع آوری، داده­ها بر مبنای جنس، سن و نوع جرم ، محل انجام جرم، محل اقامت بزهكار و نوع مجازات دادگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد كه جرمها عمدتا تعرض به املاك و داراییها بوده است. تحلیل بر آن دسته از نوجوانانی متمركز شده بود كه در طی دوره ژانویه 1977 تا دسامبر 1978 دستگیر شده بودند (ابه، 1989 :752)[33]

شهر لاگوس و حومه آن دارای 5/4 میلیون جمعیت است و در این شهر مردمی با قومیتهای متفاوت زندگی می­كنند و هر گروه قومی ممكن است در بخشی از منطقه و یا كل آن زندگی كند. در شهر لاگوس برخلاف شهر شیكاگو خانه­های طبقات متوسط هم در محلات فقیر نشین مشاهده می­شود(همان :755).

نواحی مسكونی مرفه در حدود 8/23 درصد از جمعیت شهر را در خود جای داده­اند و 39 درصدبزهكاران  ازاین ناحیه بوده­اند. نواحی مسكونی طبقه متوسط 25 درصد از جمعیت شهر لاگوس را در خود جای داده است و 30 درصد از مجرمان از این ناحیه بوده اند. تنها 31 درصد از مجرمان از نواحی فقیر نشین می­آمدند. این نتایج برخلاف تحقیقات شاو و مك كی است زیرا بزهكاران لزوما از مناطق كم درآمد و پایین نیستند و هم چنین نرخ بزهكاری در مناطق مرفه بیش از مناطق متوسط و پایین است. به عبارت دیگر 77 درصد از بزهكاران در مناطق مسكونی بالا و متوسط زندگی می­كنند. آیا این بدان مفهوم است كه جوانان طبقات بالا و متوط بیشتر بزهكار هستند. به نظر ابه این نتیجه گیری نادرست است زیرا افراد بزهكار عمدتا از خدمتگزاران طبقات بالا و متوسط هستند. داده­ها نشان می­دهد كه 83 درصد از بزهكاران در زمان ارتکاب جرم، با افرادی غیر از خانواده­های خود زندگی می­كرده­­اند و در مقابل خدمتی كه انجام می­داده­اند دستمزد دریافت می­كرده­اند. این اطلاعات نشان می­دهد برخی از افراد طبقات بالا حداقل سه خدمتكار مرد  و یك خدمتكار زن داشته­اند(همان :759-758).

نویسنده نرخ پایین بزهكاری در مناطق كم درامد را گمراه كننده می­داند، زیرا به اعتقاد او بسیاری از بزه­ها به پلیس گزارش نمی­شود و مردم به طور محلی به رفع و رجوع آن می­پردازند. به نظر ابه همگنی در نواحی فقیر نشین وجود دارد و این همگنی و یكنواختی موجب شده تا مكانیزمهای كنترل غیر رسمی در مدیریت بزهكاری نوجوانان بسیار موثر باشد. به دلیل تجانس و همگنی در این نواحی، انسجام و یكپارچگی عمیقی در میان ساكنان وجود دارد كه منجر به كنترل غیر رسمی و در نتیجه پایین بودن نرخ بزهكاری می­شود. در نیجریه والدین به شكل سنتی مسئول رفتارهای خطاكارانه كودكان خود هستند به طوریكه برای والدین كودك خطاكار توهین بزرگی است اگر خطای كودك آنان به جای آنكه به آنان گفته شود به پلیس گزارش داده شود. اغلب قربانیان بزهكاری نوجوانان در مناطق فقیر نشین تمایل دارند تا اختلاف خود را در بیرون از دادگاه رفع و رجوع كنند و كنترل والدین بر كودك هنوز هم در این مناطق گسترده است(همان: 760).

به نظر ابه در لاگوس ناهمگنی و عدم تجانس را می­توان در مناطق متوسط و بالا مشاهده كرد جاییكه 77 درصد از بزهكاران زندگی می­كنند و دلیل اصلی آن عدم ادغام اجتماعی افرادی است كه به عنوان خدمتگزار وارد خانه می­شوند. همانگونه كه در بالا بحث شد در مناطق پایین وضع به این گونه نیست زیرا ساكنان دارای گروههای قومی متحد هستند و مهاجران جدیدی هم كه از روستاها مهاجرت می­كنند در گروههای قومی كه به آن تعلق دارند جذب می­شوند(همان: 761) .

مطالعه ابه نظریه بی هنجاری اجتماعی شاو و مك كی را تا حدودی تایید می­كند اما فاقد الگوی ناحیه­ای شاو و مك كی است، به این معنا كه نرخ بزهكاری برخلاف مطالعه شاو و مك كی در نقاط مرفه و متوسط بیش از نقاط كم درآمد است(همان: 762).

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این مقاله اندیشه­های شاو و مک کی در مورد توزیع بزهکاری در مناطق مختلف شهر شیکاگو مورد بررسی قرار گرفت. یافته­های این دو نشان داد که بزهکاری در مناطق خاصی از شهر تمرکز یافته است و علیرغم جابجایی جمعیت  و ملیتها با فرهنگهای متفاوت، بزهکاری همچنان تداوم دارد.  بنابراین آنها نتیجه گرفتند که بزهکاری برآمده از خرده فرهنگ و یا نژاد خاصی نیست بلکه حاصل و نشات گرفته از محیط و شرایط آن است. بر مبنای این مطالعه، تلاشهایی هم از سوی دیگر پژوهشگران چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگر انجام گرفت. نتایج مطالعه لندرز با نتایج مطالعه شاو و مک کی تفاوتهایی داشت و او انتقاداتی هم بر روش به کار گرفته توسط این دو جامعه شناس داشت. گوردون نیز با بررسی مطالعه لندرز روش او را مورد انتقاد قرار داد و به این نتیجه گیری رسید که یافته­های شاو و مک کی الگوی مناسبی از بزهکاری را نشان می­دهند.

 

ابه و فلوئر نیز با استفاده از چهارچوب نظری و روشی شاو و مک کی تلاش کردند تا الگوی بزهکاری در شهرهای لاگوس و کوردوبا را مورد مطالعه قرار دهند. یافته­های این دو، فرضیه دوایر متحد المرکز و تمرکز مناطق فقیر نشین در مناطق داخلی شهر را تایید نمی­کند. اما مطالعه فلوئر  نشان می­دهد که بزهکاری در مناطق فقیر نشین بالا است. یافته­های ابه هم جالب توجه است زیرا نشان می­دهد که نرخ بزهکاری در مناطق متوسط و مرفه در مجموع بیش از مناطق فقیر نشین است. توجیه او در این باره این است که در مناطق فقیر نشین سنتها و هنجارهایی وجود دارد که منجر به برقراری کنترل اجتماعی می­شود در حالیکه در مناطق متوسط به دلیل ناهمگنی جمعیت این کنترلها نقش خود را از دست داده است؛ ناهمگنی جمعیت از آنجا ناشی می­شود که تعداد گسترده­ای از افراد در این مناطق به عنوان خدمتکار در خانه­های افراد مرفه زندگی می­کنند و اغلب بزهکاران هم از همین گروه هستند.

یافته­های این مقاله علیرغم تمامی کاستیها می­تواند مبنایی برای مطالعات بعدی در زمینه بزهکاری در مناطق شهری باشد. گر چه مدل دوائر متحد المرکز ممکن است کاربرد اندکی برای شهرهای ایران داشته باشد اما تاثیر محیط بر رفتار بزهکارانه، بی هنجاری اجتماعی و انتقال فرهنگی از مفاهیمی است که قابل تعمق است و مطالعه و تحقیق بیشتری را طلب می­کند. مقاله خود را با این سوال اساسی خاتمه می­دهیم؛ آیا  با گذشت این همه سال هنوز از نظریه اكولوژی برای تبیین بزهكاری در مناطق شهری كشور خودمان می شود استفاده كرد؟

 

 

منابع:

کوئن، ب.(1385)، مبانی جامعه شناسی. ترجمه و اقتباس: غ.، توسلی، ر.، فاضل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.

کرلینجر، اف. ان. (1376)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری (جلد دوم). ترجمة ح.، پاشاشریفی و ج.، نجفی وند. تهران:  آوای نور.

کلانتری، خ. (1382)، پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی. تهران: نشر شریف

Brown, N. (2009),  “Robert Park and Ernest Burgess: urban ecology studies, 1925”. Available at: www.csiss.org/classics/content/26.

De Fleur, L. B. (1967), “Ecological variables in the cross-cultural study of delinquency”. Social Forces. Vol. 45, No. 4.

Ebbe, O. N. I. (1989), “Crime and delinquency in metropolitan Lagos: a study of crime and delinquency.” Social Forces. Vol. 67, No. 3.

Fellegi, B., (2004), “Do community structure and organization influence crime rate?” Essay for the criminological theories course, Cambridge University. Available at: www.fellegi.hu/publications.html.

Gordon, R., A.,  (1962), “Ecological analysis of delinquency in Chicago”. In: Marvin, E. W. et al. (eds.). The Sociology of Crime and Delinquency. New York: John Wiley & Sons.

Gubrium, J. F. (2007), “Urban ethnography of the 1920s working girl”. Gender, Work and organization, Vol. 14, No. 3.

Jensen, G. F. (2003), “Social organization theory”, in: Wight, R. A. (ed.), Encyclopedia of Criminology. New York: Fitzroy Publishers.

·                     Landers, B., (1962), “Ecological analysis of delinquency in Chicago”. In: Marvin, E. W. et al. (eds.). The Sociology of Crime and Delinquency. New York: John Wiley & Sons.

·                     McKay, C. and Shaw, H. (1962), “Ecological analysis of delinquency in Chicago”. In: Marvin, E. W. et al. (eds.). The Sociology of Crime and Delinquency. New York: John Wiley & Sons.

·                     McKay, C. and Shaw, H. (2006), “Cultural transmission”. In: Marvin, E., W. et al. (eds.). The Sociology of Crime and Delinquency. New York: John Wiley & Sons.

O’Connor, T. (2006), “Social disorganization theories of crime”. Available at: www.apsu.edu/oconnort/.

 

 

 

[1] Economy of scale

[2] Thomas

[3] Park

[4] Burgess

[5] Gubrium, 2007:  233

[6] social organization

[7] competition

[8] succession

[9] Brown,2009: 1

[10]choropleth

[11] Transitional zone

[12] Jensen, 2003, p.1

[13]Fellegi, 2003:4

[14] Shaw and McKay , 1962: 225

 

[15] O’connor, 2006: 4

[16] Gradient tendency

[17] areas

[18] Shaw, McKay, 1962:.233

[19] Landers, 1962:247

[20] workmen

[21] zero order correlation

[22] partial correlation coefficients

[23] Gordon, 1962:267

[24] centroid

[25] unrotated

[26] orthogonal

[27] oblique

[28] Defleur, 1967:.556-570

[29] کوردوبا دومین شهر بزرگ در کشور آرژانتین است که در حال حاضر 5/1  میلیون نفر جمعیت دارد.

[30] Defluer, 1967:.558

[31] patron

[32] peon

[33] Ebbe, 1989:.257

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 14 و 00 دقیقه و 37 ثانیه

Nicely put, Kudos!
where can i get viagra prescription buy viagra mastercard buy viagra pill buy sildenafil online cheap online viagra pharmacy cheapest generic viagra uk pharmacy prices for viagra online purchase of viagra buy viagra online now pharmacy viagra online
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 19 و 33 دقیقه و 40 ثانیه

Fantastic posts. Thanks!
comprar cialis navarr cialis online napol get cheap cialis i recommend cialis generico viagra vs cialis cialis pills boards how to buy cialis online usa how much does a cialis cost cialis 5 effetti collaterali we choice cialis uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 07 و 38 دقیقه و 42 ثانیه

Seriously many of valuable material!
viagra uk online buy viagra without prescription uk buy viagra with prescription buy viagra pill how to buy real viagra buy discount viagra where to buy viagra over the counter buy now viagra viagr buy brand viagra online without prescription
دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 23 و 15 دقیقه و 25 ثانیه

With thanks, Ample forum posts!

what is cialis click here take cialis venta cialis en espaa american pharmacy cialis cialis canada on line cialis 5 mg buy how do cialis pills work wow cialis tadalafil 100mg viagra or cialis cialis generic
پنجشنبه 20 اردیبهشت 1397 ساعت 12 و 21 دقیقه و 05 ثانیه

Fantastic content. Kudos!
trusted tabled cialis softabs cialis 20 mg cost trusted tabled cialis softabs cialis 20mg preis cf cialis 5 mg para diabeticos cialis canadian drugs cialis generic cialis kaufen wo cialis sale online cialis cuantos mg hay
چهارشنبه 5 اردیبهشت 1397 ساعت 08 و 24 دقیقه و 39 ثانیه

Information clearly considered!!
where can you buy viagra without a prescription get a viagra prescription buy viagra without presc sildenafil and viagra buy viagra next day delivery order viagra online usa can i buy viagra over the counter how to find viagra best site to buy viagra buy viagra online without a prescription
شنبه 4 فروردین 1397 ساعت 22 و 31 دقیقه و 57 ثانیه

You expressed this really well.
cialis kaufen bankberweisung how much does a cialis cost we recommend cialis info safe site to buy cialis online prix de cialis where to buy cialis in ontario cialis pills boards cialis free trial generic cialis levitra how much does a cialis cost
پنجشنبه 2 فروردین 1397 ساعت 17 و 36 دقیقه و 51 ثانیه

Thanks! Very good stuff.
cialis 20 mg cost interactions for cialis generic cialis in vietnam cialis kaufen cialis therapie where to buy cialis in ontario enter site 20 mg cialis cost how to purchase cialis on line cialis rezeptfrei cialis taglich
چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 10 و 10 دقیقه و 56 ثانیه
We are a group of volunteers and starting a new scheme in our community.
Your site provided us with valuable info to work on. You have done an impressive
job and our whole community will be grateful to you.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 03 و 13 دقیقه و 29 ثانیه
I have been browsing online more than 3 hours today, yet I by no means
found any fascinating article like yours. It's beautiful worth sufficient
for me. In my view, if all webmasters and bloggers made good content as you
did, the web will probably be a lot more useful than ever before.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :