تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - اکولوژی بزهکاری (مقایسه تطبیقی بین تهران و شیکاگو) 4
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

 

تغییر اساسی در ماتریس کنترل اجتماعی خانواده مهاجر باعث شده تا روابط سنتی  میان حمایت کننده[31] و حمایت شده[32] در روستا از میان برود  و خانواده روستایی غیر ماهر و بی­سواد ناچار شود برای یافتن مکانی به جامعه شهری مهاجرت ­کند. خانواده مهاجر پس از مهاجرت در می­یابد که در این ساختار اجتماعی جایی مشخص برای او تعریف نشده است. چنین افرادی  در حاشیه نهادهای شهری در تمام وجوه آن قرار می­گیرند و از آن مهمتر اینکه، آنها با نظامهای کنترل اجتماعی غیر رسمی دیگر هم که می­تواند تثبیت کننده باشد هم پیوندی ندارند.  ناحیه فقیر نشین یک اجتماع نیست یا حتی یک محله به معنای ساختار اجتماعی سامان یافته نیست. آنها مناطقی بی سامان هستند، مناطقی بی ثبات از ناهنجاریها که پناهگاه موقتی خانواده­های مهاجر است. گرفتار در نیروهای تغییرات اجتماعی که غیر شخصی است و زندگی در شرایط ناپایدار و حاشیه­ای، باعث می­شود چنین خانواده­هایی نتوانند الگوهای با ثباتی از فرهنگ محله­ای و سازمان اجتماعی توسعه دهند(همان: 569).

فلوئر همچنان به این نکته اشاره می­کند که پراکندگی فضایی مناطق فقیر نشین نیز در مخالفت با توسعه روابط اجتماعی  و نظامهای ارزشی با ثبات عمل می­کند. از آنجا که خانه­های موجود در دسترس خانواده­هایی که جدیدا وارد شهر شده­اند قرار نمی­گیرد آنها کلبه­هایی در هر جایی که امکانپذیر باشد بنا می­کنند. از طرف دیگر کلووارد و اوهلین معتقدند که در این شرایط ناپایداری و بی ثباتی، فشارهای قوی برای انجام رفتار خشونت آمیز در میان جوانان تولید می­شود(همان: 569).

خانواده­های مهاجر تنها در حاشیه فرآیندهای نهادی جامعه بزرگ قرار دارند، آنها به طور موثر در زندگی اقتصادی مشارکت نمی­کنند، در برنامه­های دولتی جایی برای این افراد در نظر گرفته نشده است، برنامه­های آموزشی کودکان آنها را در برنمی­گیرد، آنها تنها به طور سطحی در ارتباط با مذهب سازمان یافته قرار دارند. آنها ارتباطی سازمان یافته با جامعه بزرگتر ندارند و در حالیکه در جامعه هستند اما از جامعه نیستند(همان: 569).

اکولوژی بزهکاری در لاگوس:یكی دیگر از مطالعاتی كه با استفاده از طرح فكری شاو و مك كی انجام شده است مطالعه­ای است كه توسط ا‌به در شهر لاگوس پایتخت نیجریه انجام شده است.  سوالات اصلی ابه این بوده است كه آیا بزهكاران بالغ و نوجوان عمدتا در یك منطقه از شهر متمركز شده­اند و آیا مناطق مسكونی آنها عمدتا از مناطق فقیر است یا خیر. برای پاسخ به این سوالات او داده­­های خود را از سه منبع جمع آوری كرد: ستاد پلیس ایالتی لاگوس، مركز رفاه ایالتی لاگوس و ستاد زندانها. پس از جمع آوری، داده­ها بر مبنای جنس، سن و نوع جرم ، محل انجام جرم، محل اقامت بزهكار و نوع مجازات دادگاه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد كه جرمها عمدتا تعرض به املاك و داراییها بوده است. تحلیل بر آن دسته از نوجوانانی متمركز شده بود كه در طی دوره ژانویه 1977 تا دسامبر 1978 دستگیر شده بودند (ابه، 1989 :752)[33]

شهر لاگوس و حومه آن دارای 5/4 میلیون جمعیت است و در این شهر مردمی با قومیتهای متفاوت زندگی می­كنند و هر گروه قومی ممكن است در بخشی از منطقه و یا كل آن زندگی كند. در شهر لاگوس برخلاف شهر شیكاگو خانه­های طبقات متوسط هم در محلات فقیر نشین مشاهده می­شود(همان :755).

نواحی مسكونی مرفه در حدود 8/23 درصد از جمعیت شهر را در خود جای داده­اند و 39 درصدبزهكاران  ازاین ناحیه بوده­اند. نواحی مسكونی طبقه متوسط 25 درصد از جمعیت شهر لاگوس را در خود جای داده است و 30 درصد از مجرمان از این ناحیه بوده اند. تنها 31 درصد از مجرمان از نواحی فقیر نشین می­آمدند. این نتایج برخلاف تحقیقات شاو و مك كی است زیرا بزهكاران لزوما از مناطق كم درآمد و پایین نیستند و هم چنین نرخ بزهكاری در مناطق مرفه بیش از مناطق متوسط و پایین است. به عبارت دیگر 77 درصد از بزهكاران در مناطق مسكونی بالا و متوسط زندگی می­كنند. آیا این بدان مفهوم است كه جوانان طبقات بالا و متوط بیشتر بزهكار هستند. به نظر ابه این نتیجه گیری نادرست است زیرا افراد بزهكار عمدتا از خدمتگزاران طبقات بالا و متوسط هستند. داده­ها نشان می­دهد كه 83 درصد از بزهكاران در زمان ارتکاب جرم، با افرادی غیر از خانواده­های خود زندگی می­كرده­­اند و در مقابل خدمتی كه انجام می­داده­اند دستمزد دریافت می­كرده­اند. این اطلاعات نشان می­دهد برخی از افراد طبقات بالا حداقل سه خدمتكار مرد  و یك خدمتكار زن داشته­اند(همان :759-758).

نویسنده نرخ پایین بزهكاری در مناطق كم درامد را گمراه كننده می­داند، زیرا به اعتقاد او بسیاری از بزه­ها به پلیس گزارش نمی­شود و مردم به طور محلی به رفع و رجوع آن می­پردازند. به نظر ابه همگنی در نواحی فقیر نشین وجود دارد و این همگنی و یكنواختی موجب شده تا مكانیزمهای كنترل غیر رسمی در مدیریت بزهكاری نوجوانان بسیار موثر باشد. به دلیل تجانس و همگنی در این نواحی، انسجام و یكپارچگی عمیقی در میان ساكنان وجود دارد كه منجر به كنترل غیر رسمی و در نتیجه پایین بودن نرخ بزهكاری می­شود. در نیجریه والدین به شكل سنتی مسئول رفتارهای خطاكارانه كودكان خود هستند به طوریكه برای والدین كودك خطاكار توهین بزرگی است اگر خطای كودك آنان به جای آنكه به آنان گفته شود به پلیس گزارش داده شود. اغلب قربانیان بزهكاری نوجوانان در مناطق فقیر نشین تمایل دارند تا اختلاف خود را در بیرون از دادگاه رفع و رجوع كنند و كنترل والدین بر كودك هنوز هم در این مناطق گسترده است(همان: 760).

به نظر ابه در لاگوس ناهمگنی و عدم تجانس را می­توان در مناطق متوسط و بالا مشاهده كرد جاییكه 77 درصد از بزهكاران زندگی می­كنند و دلیل اصلی آن عدم ادغام اجتماعی افرادی است كه به عنوان خدمتگزار وارد خانه می­شوند. همانگونه كه در بالا بحث شد در مناطق پایین وضع به این گونه نیست زیرا ساكنان دارای گروههای قومی متحد هستند و مهاجران جدیدی هم كه از روستاها مهاجرت می­كنند در گروههای قومی كه به آن تعلق دارند جذب می­شوند(همان: 761) .

مطالعه ابه نظریه بی هنجاری اجتماعی شاو و مك كی را تا حدودی تایید می­كند اما فاقد الگوی ناحیه­ای شاو و مك كی است، به این معنا كه نرخ بزهكاری برخلاف مطالعه شاو و مك كی در نقاط مرفه و متوسط بیش از نقاط كم درآمد است(همان: 762).

نتیجه گیری و پیشنهادات

در این مقاله اندیشه­های شاو و مک کی در مورد توزیع بزهکاری در مناطق مختلف شهر شیکاگو مورد بررسی قرار گرفت. یافته­های این دو نشان داد که بزهکاری در مناطق خاصی از شهر تمرکز یافته است و علیرغم جابجایی جمعیت  و ملیتها با فرهنگهای متفاوت، بزهکاری همچنان تداوم دارد.  بنابراین آنها نتیجه گرفتند که بزهکاری برآمده از خرده فرهنگ و یا نژاد خاصی نیست بلکه حاصل و نشات گرفته از محیط و شرایط آن است. بر مبنای این مطالعه، تلاشهایی هم از سوی دیگر پژوهشگران چه در آمریکا و چه در کشورهای دیگر انجام گرفت. نتایج مطالعه لندرز با نتایج مطالعه شاو و مک کی تفاوتهایی داشت و او انتقاداتی هم بر روش به کار گرفته توسط این دو جامعه شناس داشت. گوردون نیز با بررسی مطالعه لندرز روش او را مورد انتقاد قرار داد و به این نتیجه گیری رسید که یافته­های شاو و مک کی الگوی مناسبی از بزهکاری را نشان می­دهند.

 

ابه و فلوئر نیز با استفاده از چهارچوب نظری و روشی شاو و مک کی تلاش کردند تا الگوی بزهکاری در شهرهای لاگوس و کوردوبا را مورد مطالعه قرار دهند. یافته­های این دو، فرضیه دوایر متحد المرکز و تمرکز مناطق فقیر نشین در مناطق داخلی شهر را تایید نمی­کند. اما مطالعه فلوئر  نشان می­دهد که بزهکاری در مناطق فقیر نشین بالا است. یافته­های ابه هم جالب توجه است زیرا نشان می­دهد که نرخ بزهکاری در مناطق متوسط و مرفه در مجموع بیش از مناطق فقیر نشین است. توجیه او در این باره این است که در مناطق فقیر نشین سنتها و هنجارهایی وجود دارد که منجر به برقراری کنترل اجتماعی می­شود در حالیکه در مناطق متوسط به دلیل ناهمگنی جمعیت این کنترلها نقش خود را از دست داده است؛ ناهمگنی جمعیت از آنجا ناشی می­شود که تعداد گسترده­ای از افراد در این مناطق به عنوان خدمتکار در خانه­های افراد مرفه زندگی می­کنند و اغلب بزهکاران هم از همین گروه هستند.

یافته­های این مقاله علیرغم تمامی کاستیها می­تواند مبنایی برای مطالعات بعدی در زمینه بزهکاری در مناطق شهری باشد. گر چه مدل دوائر متحد المرکز ممکن است کاربرد اندکی برای شهرهای ایران داشته باشد اما تاثیر محیط بر رفتار بزهکارانه، بی هنجاری اجتماعی و انتقال فرهنگی از مفاهیمی است که قابل تعمق است و مطالعه و تحقیق بیشتری را طلب می­کند. مقاله خود را با این سوال اساسی خاتمه می­دهیم؛ آیا  با گذشت این همه سال هنوز از نظریه اكولوژی برای تبیین بزهكاری در مناطق شهری كشور خودمان می شود استفاده كرد؟

 

 

منابع:

کوئن، ب.(1385)، مبانی جامعه شناسی. ترجمه و اقتباس: غ.، توسلی، ر.، فاضل، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.

کرلینجر، اف. ان. (1376)، مبانی پژوهش در علوم رفتاری (جلد دوم). ترجمة ح.، پاشاشریفی و ج.، نجفی وند. تهران:  آوای نور.

کلانتری، خ. (1382)، پردازش و تحلیل داده­ها در تحقیقات اجتماعی- اقتصادی. تهران: نشر شریف

Brown, N. (2009),  “Robert Park and Ernest Burgess: urban ecology studies, 1925”. Available at: www.csiss.org/classics/content/26.

De Fleur, L. B. (1967), “Ecological variables in the cross-cultural study of delinquency”. Social Forces. Vol. 45, No. 4.

Ebbe, O. N. I. (1989), “Crime and delinquency in metropolitan Lagos: a study of crime and delinquency.” Social Forces. Vol. 67, No. 3.

Fellegi, B., (2004), “Do community structure and organization influence crime rate?” Essay for the criminological theories course, Cambridge University. Available at: www.fellegi.hu/publications.html.

Gordon, R., A.,  (1962), “Ecological analysis of delinquency in Chicago”. In: Marvin, E. W. et al. (eds.). The Sociology of Crime and Delinquency. New York: John Wiley & Sons.

Gubrium, J. F. (2007), “Urban ethnography of the 1920s working girl”. Gender, Work and organization, Vol. 14, No. 3.

Jensen, G. F. (2003), “Social organization theory”, in: Wight, R. A. (ed.), Encyclopedia of Criminology. New York: Fitzroy Publishers.

·                     Landers, B., (1962), “Ecological analysis of delinquency in Chicago”. In: Marvin, E. W. et al. (eds.). The Sociology of Crime and Delinquency. New York: John Wiley & Sons.

·                     McKay, C. and Shaw, H. (1962), “Ecological analysis of delinquency in Chicago”. In: Marvin, E. W. et al. (eds.). The Sociology of Crime and Delinquency. New York: John Wiley & Sons.

·                     McKay, C. and Shaw, H. (2006), “Cultural transmission”. In: Marvin, E., W. et al. (eds.). The Sociology of Crime and Delinquency. New York: John Wiley & Sons.

O’Connor, T. (2006), “Social disorganization theories of crime”. Available at: www.apsu.edu/oconnort/.

 

 

 

[1] Economy of scale

[2] Thomas

[3] Park

[4] Burgess

[5] Gubrium, 2007:  233

[6] social organization

[7] competition

[8] succession

[9] Brown,2009: 1

[10]choropleth

[11] Transitional zone

[12] Jensen, 2003, p.1

[13]Fellegi, 2003:4

[14] Shaw and McKay , 1962: 225

 

[15] O’connor, 2006: 4

[16] Gradient tendency

[17] areas

[18] Shaw, McKay, 1962:.233

[19] Landers, 1962:247

[20] workmen

[21] zero order correlation

[22] partial correlation coefficients

[23] Gordon, 1962:267

[24] centroid

[25] unrotated

[26] orthogonal

[27] oblique

[28] Defleur, 1967:.556-570

[29] کوردوبا دومین شهر بزرگ در کشور آرژانتین است که در حال حاضر 5/1  میلیون نفر جمعیت دارد.

[30] Defluer, 1967:.558

[31] patron

[32] peon

[33] Ebbe, 1989:.257

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
یکشنبه 2 تیر 1398 ساعت 07 و 40 دقیقه و 18 ثانیه

This is nicely put! !
cialis coupon buy cialis online nz we use it cialis online store cialis 5 mg effetti collateral we choice cialis uk cipla cialis online prices for cialis 50mg cialis 10mg prix pharmaci cialis australian price cialis y deporte
جمعه 31 خرداد 1398 ساعت 07 و 32 دقیقه و 50 ثانیه

Regards, I value this!
order cialis from india cialis 5 mg buy cialis generika in deutschland kaufen cialis sans ordonnance cialis 20 mg best price cialis 5 mg effetti collateral cialis savings card cialis 5mg cuanto cuesta cialis yaho cialis super acti
چهارشنبه 29 خرداد 1398 ساعت 20 و 33 دقیقه و 15 ثانیه

Awesome stuff. Regards!
wow cialis 20 prescription doctor cialis cialis for sale in europa generic cialis tadalafil weblink price cialis tadalafil 10 mg generic cialis review uk overnight cialis tadalafil cialis therapie cialis tadalafil online
یکشنبه 26 خرداد 1398 ساعت 10 و 07 دقیقه و 14 ثانیه

With thanks. Wonderful stuff.
generic cialis at the pharmacy compare prices cialis uk we choice free trial of cialis buy cheap cialis in uk buy generic cialis cialis kaufen cialis for sale in europa cialis pills price each dose size of cialis cialis uk next day
پنجشنبه 23 خرداد 1398 ساعت 12 و 02 دقیقه و 43 ثانیه

Very well expressed genuinely. .
tadalafil tablets cialis kaufen side effects of cialis buy cialis cheap 10 mg cialis daily cialis daily reviews cialis qualitat try it no rx cialis generic cialis at the pharmacy cialis 20 mg best price
دوشنبه 20 خرداد 1398 ساعت 22 و 46 دقیقه و 57 ثانیه

Fine material. Thanks!
cialis billig tadalafil 10 mg generic cialis levitra cialis uk next day wow cialis tadalafil 100mg buy cialis cheap 10 mg viagra vs cialis vs levitra cialis canada on line where to buy cialis in ontario generic cialis review uk
یکشنبه 19 خرداد 1398 ساعت 17 و 04 دقیقه و 58 ثانیه

This is nicely expressed. .
viagra cialis levitra we recommend cialis info generic cialis 20mg uk generic cialis 20mg uk cialis generic tadalafil buy where to buy cialis in ontario order a sample of cialis we recommend cialis best buy cialis manufacturer coupon cialis free trial
پنجشنبه 5 اردیبهشت 1398 ساعت 22 و 07 دقیقه و 15 ثانیه
弊社は人気のスーパーコピー時計、ブランド時計コピー,スーパーコピーn級専売店!高品質のロレックス時計
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 ساعت 06 و 32 دقیقه و 36 ثانیه
ルイヴィトン、ロレックス、シャネル、ブルガリ、コーチなどのバック、財布、腕時計などのブランド品のコピー商品
چهارشنبه 4 اردیبهشت 1398 ساعت 06 و 31 دقیقه و 03 ثانیه
一番ブランドliveスーパーコピーバッグ偽物!ブランドバッグ
یکشنبه 1 اردیبهشت 1398 ساعت 06 و 15 دقیقه و 22 ثانیه
激安ブランド財布のスーパーコピー品通販がここにある、ルイヴィトンコピーバッグと財布がお買い得
پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 07 و 55 دقیقه و 37 ثانیه
ブランドコピー時計激安、コピー ブランド 腕時計、腕時計スーパーコピー
پنجشنبه 29 فروردین 1398 ساعت 07 و 54 دقیقه و 43 ثانیه
ブランドコピー品は本物と同じ素材を採用しています、高品質で、激安な値段でお客様にスーパーコピー品をご提供します。
شنبه 24 فروردین 1398 ساعت 05 و 46 دقیقه و 13 ثانیه

Incredible lots of helpful knowledge.
trusted pharmacy canada scam online pharmacies tech school buy vistagra usa prescription drugs without prior prescription prescriptions from canada without northwest pharmacies cialis canadian pharmacy drugs for sale deep web canada medication safe canadian online pharmacies
پنجشنبه 15 آذر 1397 ساعت 16 و 47 دقیقه و 09 ثانیه

Nicely put. Thank you!
generic cialis at walmart rx cialis para comprar purchase once a day cialis usa cialis online 200 cialis coupon compare prices cialis uk only best offers 100mg cialis cialis for sale south africa free cialis free cialis
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 20 و 58 دقیقه و 02 ثانیه

Kudos. Quite a lot of stuff.

cialis purchasing cialis generic tadalafil buy cialis with 2 days delivery only now cialis 20 mg wow look it cialis mexico 200 cialis coupon cialis diario compra cialis pills in singapore cialis free trial cialis cipla best buy
چهارشنبه 14 آذر 1397 ساعت 06 و 59 دقیقه و 36 ثانیه

Thanks a lot. Ample advice!

cialis super kamagra weblink price cialis acheter cialis kamagra cialis lowest price weblink price cialis free generic cialis generico cialis mexico i recommend cialis generico canada discount drugs cialis interactions for cialis
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 19 و 40 دقیقه و 19 ثانیه

Nicely put. Thank you.
are there generic cialis generic cialis at walmart generico cialis mexico generic cialis at walmart safe site to buy cialis online cialis name brand cheap cialis super kamagra import cialis cialis 100mg suppliers when will generic cialis be available
سه شنبه 13 آذر 1397 ساعت 08 و 32 دقیقه و 38 ثانیه

This is nicely put. !
buying cialis overnight buying cialis overnight cialis savings card purchasing cialis on the internet generic cialis tesco price cialis non 5 mg cialis generici cialis generique 5 mg deutschland cialis online cialis tablets
دوشنبه 12 آذر 1397 ساعت 20 و 35 دقیقه و 16 ثانیه

Tips nicely taken..
tadalafilo cialis flussig what is cialis cialis alternative cialis authentique suisse click now buy cialis brand cialis canadian drugs prix cialis once a da comprar cialis 10 espa241a cialis pills boards
یکشنبه 11 آذر 1397 ساعت 07 و 41 دقیقه و 00 ثانیه

Kudos! Plenty of facts!

only best offers 100mg cialis cialis venta a domicilio discount cialis where do you buy cialis cialis generique 5 mg cialis prezzo di mercato cialis professional from usa brand cialis generic cialis generico in farmacia cialis tablets
جمعه 9 آذر 1397 ساعت 20 و 02 دقیقه و 06 ثانیه

Nicely put, Appreciate it!
cialis kaufen cialis cuantos mg hay cialis kamagra levitra cialis generico lilly cialis 20 mg cialis diario compra generic cialis in vietnam buy cialis generic cialis pill online wow look it cialis mexico
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 20 و 29 دقیقه و 14 ثانیه

Thank you, Loads of forum posts!

5 mg cialis pharmacie en ligne usa cialis online online prescriptions cialis cialis 20 mg effectiveness cialis free trial only here cialis pills cialis 100mg suppliers cialis rezeptfrei buy online cialis 5mg cialis lilly tadalafi
چهارشنبه 7 آذر 1397 ساعت 08 و 46 دقیقه و 17 ثانیه

Truly lots of very good facts!
cialis online cialis generico postepay cialis canada cialis vs viagra cialis 5mg prix cialis farmacias guadalajara cialis sicuro in linea cialis 20 mg preis cialis 20mg schweiz generic cialis tadalafil
چهارشنبه 11 مهر 1397 ساعت 07 و 12 دقیقه و 25 ثانیه

Many thanks, Plenty of data.

cialis tablets cialis daily ou trouver cialis sur le net miglior cialis generico buying brand cialis online only best offers 100mg cialis side effects of cialis estudios de cialis genricos opinioni cialis generico click here take cialis
یکشنبه 1 مهر 1397 ساعت 07 و 51 دقیقه و 12 ثانیه

Info well utilized!!
canadianpharmacy northwest pharmacy canada canada online pharmacies surrey canada online pharmacies legitimate canadian pharcharmy online24 buy viagrow canada pharmacies account canada rx canada medication pharmacy canadian medications pharmacy
چهارشنبه 28 شهریور 1397 ساعت 03 و 36 دقیقه و 12 ثانیه

Reliable advice. With thanks!
cialis 5 mg funziona opinioni cialis generico cialis alternative cialis et insomni acheter cialis kamagra cialis generico online enter site 20 mg cialis cost we use it 50 mg cialis dose recommended site cialis kanada cialis bula
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 14 و 00 دقیقه و 37 ثانیه

Nicely put, Kudos!
where can i get viagra prescription buy viagra mastercard buy viagra pill buy sildenafil online cheap online viagra pharmacy cheapest generic viagra uk pharmacy prices for viagra online purchase of viagra buy viagra online now pharmacy viagra online
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 19 و 33 دقیقه و 40 ثانیه

Fantastic posts. Thanks!
comprar cialis navarr cialis online napol get cheap cialis i recommend cialis generico viagra vs cialis cialis pills boards how to buy cialis online usa how much does a cialis cost cialis 5 effetti collaterali we choice cialis uk
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 07 و 38 دقیقه و 42 ثانیه

Seriously many of valuable material!
viagra uk online buy viagra without prescription uk buy viagra with prescription buy viagra pill how to buy real viagra buy discount viagra where to buy viagra over the counter buy now viagra viagr buy brand viagra online without prescription
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :