تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - سرعت گیر
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری
یکشنبه 20 بهمن 1392 :: نویسنده : امید باقری

سرعت گیر

ابزارهای عمومی(speed bump / speed brakerسرعت گیر )(speed humpsسرعتکاه)برجسته نمودن راه عبارتند از :

(گذرگاههای برجسته عابر پیاده) ،( تقاطهای برجسته ) و (روسازیهای سنگفرش شده) میباشد.

سرعتکاه :مقاطع برجسته کوهان شکل که به منظورکاهش سرعت درعرض خیابانها بکار می روند ، معمولا از جنس آسفالت یا پلاستیک فشرده ساخته واجراء میشود ، هرگاه سرعت کاه با عرض کمتراز 8/1 متر اجراء گردد، عنوان سرعتگیر یا سرعت شکن به آن تعلق میگیرد . سرعتکاه دارای ارتفاع5 الی 10 سانتی متر وعرض آن حدود4متر است ولی نبایستی از 8/1 متر کمتر باشد .

هر چه عرض سرعتکاه کمترباشد به سرعت گیر شبیه است و همانند دست انداز جاده عمل میکند. نصب سرعتکاه درخیابانهایی که دارای یک لاین در هر جهت حرکت هستند و تابلوی محدودیت سرعت40 کیلومتر دارند ممکن است. البته نوع تخت سرعتکاه که دارای طول بیشتر ی است میتواند در خیابانهایی باحداکثرسرعت مجاز50 کیلومتر نیز نصب شوند .

سرعت گیر :طبق استانداردهای موجود ارتفاع بلند ترین نقطه یک سرعت گیر باید 7 تا 10
cm ,حداکثر طول آن 30cm وعرض آن به اندازه عرض محل نصب باشد. و استفاده ازآن در اماکنی توصیه میشود که حداکثر سرعت وسایل نقلیها ز 15km
تجاوز نمیکند.
در انتخاب طرح آرامسازی ترافیک برمبنای طرح سرعت گیریا سرعت کاه بایستی موارد ذیل مورد توجه قرار گیرد .

-میزان کاهش سرعت ، تاثیر بر ایمنی ترافیک موتوری ، پیاده و دوچرخه ،تاثیر براستهلاک جاده ،تاثیر بر استهلاک جاده و وسایل نقلیه
تاثیر بر زیبایی بصری محیط ، عکس العمل ساکنان محل و رانندگان وسایل نقلیه موتوری ....
انتخاب موقعیت مناسب نصب سرعتکاه : رانندگان بایستی از فاصله مناسب این مانع را ببیند درجدول زیر حداقل فاصله دید برای انتخاب سرعت کاه درداخل شهر و سرعت گیرههای ورودی شهر پیشنهاد شده است .
120 110 100 90 80 70 60 50 40 سرعت طرح (کیلومتر درساعت )
405 380 345 315 280 240 200 160 115 فاصله دید سرعتگیر در ورودی شهر
450 425 390 355 315 300 245 205 150 فاصله دید سرعتگیر در داخل شهر

درسرعت کاههای دروازه ایی که وسایل نقلیه از محیط غیر مسکونی وارد محیط مسکونی میشوند ،باید قبل از رسیدن به محل سرعت گیر ، رانندگان وسایل نقلیه موتوری با استفاده از تابلوهای پیش آگهی ویا ایجاد نشانه های محیطی شهری بایستی متوجه تغییر محیط شوند درتعیین محل سرعت گیر بایستی برتاثیر عوامل زیر توجه نمود .

راههای اتصالی (راههای ورودی وخروجی املاک کنار راه ) و نحوه اتصال معابر ورودی شهر به داخل شهر ، عدم تعبیه سرعت گیر درنقطه صفر گره شهری بلکه با رعایت فاصله مناسب از گره شهری اجراء گردد. حجم ترافیک سنگین ،سبک ،موتور ودوچرخه ، سرعت حرکت وسایل نقلیه ، محدودیتهای احتمالی دید .

سرعتگیرها بایستی باعلایم مشخص همچون تابلو
روشنایی تغییر رنگ خط کشی
درختکاری اطراف ....کاملا نمایان باشند .
مزایای نصب سرعت کاه : اینروش یکی از آسان ترین راه ها برای کنترل سرعت وسایل نقلیه است.
نصب سرعتکاه درمناطق مسکونی ، امنیتی نسبی برای ساکنین و به خصوص کودکان فراهم میکند.
ازمکان نصب سرعتکاه میتوان به عنوان محلی مناسب وراحت برای عبورعابرین پیاده استفاده کرد.

این ابزاردر صورتیکه طبق ضوابط ساخته شوند, باعث کاهش حجم ترافیک درمعابر محلی و انتقال بخشی ازحجم آنه ابه معابر رده بالاتر یعنی معابر جمع و پخش کننده و شریانی میشوند.
و از معایب آن این است که سرعتکاهها به دلیل مجبور کردن رانندگان به ترمزهای ناگهانی و امکان برخورد اتومبیل پشتی, در برخی مواقع معابر را برای اتومبیلها بیشتر خطرناک میکند تا امن و باعث ایجادخسارت در وسایل نقلیه میشود.

و اگرسرعتکاه به صورت سلسله وار و پشت سرهم نصب نشود رانندگانی که تمایل به راندن با سرعت بالادارند پس ازعبور ازآن دوباره سرعت خود را افزایش میدهند.

سرعت گیرها و سرعت کاهها خطرجدی برای راکبین موتورسیکلت و دوچرخه به حساب میآید. کمک ردن سرعت وسیله نقلیه وشتاب گیری مجدد آن علاوه بر بالا بردن مصرفسوخت, آلودگی صوتی نیز ایجادمیکند.

در برخی از کشورها دستورالعملهایی ازطرف مدیران شهری برای نصب سرعت گیرها تعیین شده است ، همچون :
فقط خیابانهاو مناطق مسکونی محل مناسبی برای نصب این ابزار هستند.
سرعتکاه تنها زمانی مورد استفاده قرارمیگیردکه ناکارآمدی و عملی نبودن ابزار دیگرکنترل سرعت(مثل تابلوها وعلائم) مسجل شده باشد.
نصب این ابزار تنهادرخیابانهای مسکونی که روزانه کمتر از 2500 و بیشتر از 1000 وسیله نقلیه ازآنهاعبورمیکنندمجازاست.

سرعتگیر وسرعت کاه نباید در معابردارای شیب بیش از 8% درصدنصب شود.
نبایدسرعتکاه و سرعت گیر رادرجای یکدیگر برای آرام سازی ترافیک به کاربریم.
سرعتکاه درخیابانی که به عنوان مسیرعبور کامیون/ کامیونت یامسیرحمل ونقل عمومی شناخته میشودنباید نصب گردد.

بدلیل تامین امنیت, این ابزار در خیابانهایی که طبق تایید متخصصین شهرسازی و ترافیک از طول و عرض مناسب و دید کافی از فاصله دور برخوردار نباشد و همچنین دارای پیچ و خم زیاد و شیب نامناسب باشند نصب نمیشود.
سرعتکاههابرای نصب نیاز به موافقت کتبی 100% صاحبین املاک(1 رای به ازای هر مالک) و 67% ساکنین(1رای به ازای هر واحد مسکونی) خیابان محل نصب دارند .
علائم هشداردهنده که به راننده وجود سرعتکاه و همچنین سرعت عبوراز آنهارا اعلام کند بایددر فاصله مناسب قبل ازشروع سرعتکاه نصب شوند.
سرعتکاه نباید درخیابانهای بن بست باطول کمتر از 25 متر نصب شود.
طول خیابان محل نصب بایدحداقل 2.25 کیلومترباشد.
نصب این ابزار نه تنها در بسیاری اماک نو عابرضرورتی ندارد بلکه گاهاباعث ایجاد مشکل یرای شهروندان, ساکنین, شهرداری و همچنین سایر ارگانهای خدمت رسان میگردد.
ایجاد مانع فیزیکی برای کاهش سرعت خودروها در خیابان هاباید آخرین راه چاره باشد، اگرسرعت گیر یا سرعت کاه منجربه تصادف و یاخسارت شود بایستی در گزارش کارشناس راهنمایی و رانندگی به عنوان عامل تصادف قید شود. شورای ترافیک درشهرها برای نصب سرعت گیر بار اهنمایی و رانندگی و شهرداری ، هماهنگی لازم را انجام می دهد و سپس سرعت گیرو سرعتکاه را نصب می کند.

و اما سوالی که با نصب بی برنامه سرعت گیر درشهرها مواجه هستیم اینست که آیا برای تنبیه متخلفان با سرعت زیاد ، همه افراد جامعه باید مجازات شوند و متحمل خسارات جانی و مالی شوند و خودروی شان باعبور از روی سرعت کاه آسیب ببیند؟ اینها مواردی از آسیبهای جانی و مالی مدیریتهای شهری است که ما درجای جای سکونتگاههای شهری به خاطرعدم تلفیق مدیریت تخصصی شهرسازی درسکونتگاههای شهری با آن مواجه هستیم.

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 19 مهر 1397 ساعت 12 و 40 دقیقه و 14 ثانیه

You stated this perfectly.
buy 10 mg levitra vardenafil 20mg levitra 20mg levitra 20mg vardenafil generic levitra levitra 10 mg prezzo levitra 10 mg prezzo levitra prices levitra prices
سه شنبه 10 مهر 1397 ساعت 07 و 34 دقیقه و 43 ثانیه

Nicely put, Many thanks.
we choice cialis pfizer india non 5 mg cialis generici generic cialis review uk cialis 5mg prix buy cialis sample pack cialis efficacit cialis dose 30mg canadian cialis buy cialis sample pack viagra vs cialis vs levitra
یکشنبه 8 مهر 1397 ساعت 04 و 37 دقیقه و 10 ثانیه

You made your position pretty clearly..
il cialis quanto costa cialis for sale south africa buying cialis overnight cialis name brand cheap order a sample of cialis cialis online deutschland cialis 100 mg 30 tablet cialis 200 dollar savings card cialis coupons printable cialis for daily use
شنبه 31 شهریور 1397 ساعت 18 و 20 دقیقه و 59 ثانیه

You've made your point extremely clearly!.
trusted pharmacy canada scam canada online pharmacies canadian pharmacy no prescription drugstore online shopping trust pharmacy canada canadian pharmaceuticals for usa sales canadian viagra how safe are canadian online pharmacies order canadian prescriptions online canadian pharmacycanadian pharmacy
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 05 و 31 دقیقه و 09 ثانیه

Seriously quite a lot of beneficial information.
buy original cialis prix cialis once a da cialis great britain cialis arginine interactio prix cialis once a da pastillas cialis y alcoho cialis soft tabs for sale cialis qualitat cialis canada on line trusted tabled cialis softabs
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 21 و 15 دقیقه و 02 ثانیه

Truly lots of excellent material.
drugs for sale in uk pharmacy canada reviews canada online pharmacy most reliable canadian online pharmacies canadian pharmacies canada vagra canada vagra canadian pharcharmy online24 northwest pharmacies in canada canada medication list
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 04 و 56 دقیقه و 44 ثانیه

Thanks! I like it.
generic sildenafil buy viagra soft tabs how to purchase viagra sildenafil online pharmacy buy viagra cvs where to get viagra prescription buy viagra online overnight delivery sildenafil uk buy viagra online without sildenafil price uk
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 21 و 10 دقیقه و 53 ثانیه

Cheers. I value this!
cialis prezzo in linea basso where cheapest cialis generic cialis pro cipla cialis online we recommend cialis info cialis italia gratis cialis usa cost enter site very cheap cialis preis cialis 20mg schweiz cialis 20 mg cost
دوشنبه 12 شهریور 1397 ساعت 02 و 56 دقیقه و 27 ثانیه

Incredible lots of beneficial information!
bulk cialis cialis price thailand weblink price cialis comprar cialis 10 espa241a generic cialis pill online achat cialis en itali purchasing cialis on the internet cialis billig where cheapest cialis cialis in sconto
یکشنبه 11 شهریور 1397 ساعت 13 و 32 دقیقه و 03 ثانیه

Kudos. I value it!
tadalafil how do cialis pills work recommended site cialis kanada cipla cialis online price cialis per pill buying cialis overnight when can i take another cialis overnight cialis tadalafil cialis 5 mg para diabeticos cialis italia gratis
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 03 و 46 دقیقه و 54 ثانیه

You explained it perfectly.
uk viagra prices buy viagra no prescription uk order online pharmacy viagra pills best place to buy viagra pharmacy viagra online no prescription viagra online viagra tablets online purchase buy viagra super active online buy price viagra
دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 13 و 40 دقیقه و 50 ثانیه

Whoa a lot of very good facts!
cialis pills price each purchasing cialis on the internet cialis in sconto wow cialis tadalafil 100mg generic for cialis cialis generika in deutschland kaufen ou acheter du cialis pas cher cialis online deutschland cialis purchasing cialis kaufen
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 03 و 49 دقیقه و 19 ثانیه

You said it perfectly..
cialis italia gratis cialis generic availability when can i take another cialis cialis taglich link for you cialis price we use it cialis online store tarif cialis france dose size of cialis cialis generique tadalafil generic
سه شنبه 11 اردیبهشت 1397 ساعت 18 و 17 دقیقه و 48 ثانیه
I for all time emailed this webpage post
page to all my contacts, as if like to read it afterward my links will too.
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 06 و 41 دقیقه و 27 ثانیه

You actually mentioned that perfectly!
buy viagra without presc where can i buy cheap viagra buy viagra overnight how to get cheap viagra buy generic viagra paypal buy sildenafil tablets sildenafil uk online how to buy cheap viagra viagra price where can i buy viagra online uk
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 22 و 35 دقیقه و 46 ثانیه

Amazing plenty of fantastic advice!
tadalafil generic cialis savings card no prescription cialis cheap cialis online holland cialis tablets generic cialis 20mg uk costo in farmacia cialis cialis australian price cialis generico en mexico legalidad de comprar cialis
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 20 و 22 دقیقه و 52 ثانیه

Regards. I enjoy this!
cialis 50 mg soft tab cialis prezzo di mercato viagra or cialis tesco price cialis cialis online click here cialis daily uk cialis 10mg prix pharmaci generic low dose cialis cialis 30 day sample cialis 5mg prix
دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 01 و 56 دقیقه و 46 ثانیه

This is nicely put. !
cialis name brand cheap when can i take another cialis cialis lowest price click now cialis from canada link for you cialis price cialis billig cialis coupons printable cialis kamagra levitra cialis for bph generic cialis with dapoxetine
شنبه 14 بهمن 1396 ساعت 19 و 45 دقیقه و 55 ثانیه
ممنون مطلب خوبی بود
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 08 و 55 دقیقه و 06 ثانیه
fantastic publish, very informative. I wonder why the opposite specialists of this sector
do not notice this. You must continue your writing.
I'm confident, you've a huge readers' base already!
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 06 و 16 دقیقه و 01 ثانیه
I'm amazed, I have to admit. Rarely do I encounter a blog that's both educative and
amusing, and let me tell you, you have hit the nail on the head.
The problem is something not enough folks are speaking intelligently about.
I'm very happy that I found this during my hunt for something concerning this.
شنبه 14 مرداد 1396 ساعت 02 و 34 دقیقه و 59 ثانیه
I like the valuable info you provide in your articles.
I'll bookmark your blog and check again here frequently.
I'm quite sure I will learn many new stuff right here!

Good luck for the next!
جمعه 13 مرداد 1396 ساعت 17 و 18 دقیقه و 40 ثانیه
Good day! This post couldn't be written any better!
Reading this post reminds me of my previous room mate!
He always kept chatting about this. I will forward this article to him.
Fairly certain he will have a good read. Many thanks
for sharing!
شنبه 7 مرداد 1396 ساعت 12 و 42 دقیقه و 15 ثانیه
If you are going for best contents like me, just visit
this site everyday for the reason that it presents quality contents,
thanks
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 14 و 08 دقیقه و 52 ثانیه
Hello friends, how is everything, and what you desire to say on the topic
of this piece of writing, in my view its actually
awesome designed for me.
سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 00 و 30 دقیقه و 26 ثانیه
whoah this weblog is excellent i love studying your
posts. Keep up the good work! You already know, many
people are looking round for this information, you can help them greatly.
دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 07 و 03 دقیقه و 02 ثانیه
Hi there, just became aware of your blog through Google, and found
that it is really informative. I'm going to watch out for brussels.
I will be grateful if you continue this in future. Lots of people will be benefited from your
writing. Cheers!
چهارشنبه 30 بهمن 1392 ساعت 12 و 44 دقیقه و 04 ثانیه
سلام و خسته نباشد خدمت امید باقری عزیز،بسیار وبلاگ پربار و مفیدی دارید .از مشتریان ثابت شما خواهم بود
پنجشنبه 24 بهمن 1392 ساعت 13 و 47 دقیقه و 28 ثانیه
سلام عالـــــــــــی بود به چند جای وبت سر زدم مشخصه زحمت کشیدی رو وبلاگت تبریک میگم اگر دوست داشتی دوست یابی و چت رومی داریم، با هم دیگه تبادل لینک یا بنر کنیم داریم سعی میکنیم یه محیط امن و چتروم صمیمی برخلاف اکثر جاها ایجاد کنیم موفق باشی
دوشنبه 21 بهمن 1392 ساعت 23 و 43 دقیقه و 09 ثانیه
سلام عزیزم وبلاگ زیبایی داری . حسابی خوشمان آمد راستی منم یه وبلاگ کوچولو دارم خوشحال میشم یه سر به منم بزنی . اگه با تبادل لینک موافقی خبرم کن تا لینکت کنم . منو با اسم ایستگاه تفریح میتونی لینک کنی فدای شما منتظرم بای
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


نمایش نظرات 1 تا 30
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :