تبلیغات
برنامه ریزی شهری Şehir planı - پسماندهای بیمارستانی( زباله های عفونی)
 
برنامه ریزی شهری Şehir planı
جغرافیا و برنامه ریزی شهری

پسماندهای بیمارستانی( زباله های عفونی)

با وجود روشهای نوین جهت دفع پسماندهای بیمارستانی در بسیاری از مناطق كشور دفع این پسماندهای خطرناك همچنان به روش سنتی و از طریق " دفن " صورت می‌گیرد. دفن پسماندهای بیمارستانی ،علاوه بر آلودگی‌های زیست محیطی و آبهای زیرزمینی ، خطر گسترش برخی از بیماریها را در پی دارد. دفن پسماندهای بیمارستانی و عفونی به شیوه های كنونی در كشور می تواند عواقب وپیامدهای جبران ناپذیری بدنبال داشته باشد. استفاده از دستگاه زباله‌سوز و حتی پلاسماكردن نیز با تكنولوژهای روز جهان فاصله بسیاری دارد و لازم است جهت امحاء پسماندهای بیمارستانی از شیوه های نوین و جدید و استاندارد بهره جست. درحال حاضر در بیشتر كشورهای دنیا دفن پسماندهای بیمارستانی به روش بی خطر كردن واستریل كردن صورت می‌گیرد و این شیوه جایگزین دفع كردن پسماندهای بیمارستانی از طریق پلاسما كردن و دستگاه زباله سوز ، شده است. دفن پسماندهای بیمارستانی به روش كنونی و همچنین استفاده از زباله سوزبه دلیل آلودگی‌هایی كه به همراه دارد به عنوان یك بحران جدی تلقی می‌شود. در زمان حاضر پسماندهای عفونی مراكزبهداشتی درمانی ، مطب ها و آزمایشگاههای تشخیص طبی ومراكز درمانی از جمله بیمارستانها با زباله‌های شهری امحاء می‌گردد كه بر بهداشت وسلامت مردم تاثیرگذار است. پسماندهای شهری قابل بازیافت و تبدیل به كودوقابل استفاده در سطح شهر می باشد و به این علت مخلوط نمودن پسماندهای شهری و بیمارستانی تهدیدی است برای بهداشت شهروندان وكاركنان بخش خدمات شهری شهرداریها وسازمامنهای مدیریت پسماند كه با این قبیل پسماندها درتماس می باشند. كشورهای پیشرفته وتوسعه یافته پیش از این از زباله سوز وسپس از طریق پلاسما ، اقدام به امحاء پسماندهای عفونی می‌كردند. در حال حاضر با استفاده از سیستم های استریل كردن و بی خطرسازی  اقدام به دفع پسماندهای بیمارستانی می‌كنند. خرید تجهیزات برای بی‌خطركردن پسماندهای بیمارستانی به روش روز دنیا، مستلزم اعتبارات زیادی است كه می بایست ار طرف دولت تامین گردد.

پسماندهای بیمارستانی شامل پسماندهای عفونی، پسماندهای پاتولوژیك، اجسام تیزوبرنده، پسماندهای دارویی، پسماندهای سرطان‌زا، پسماندهای شیمیایی، پسماندهای رادیواكتیو، كپسول‌های حاوی گازهای پرفشار و پسماندهای حاوی فلزات سگین هستند.پسماندهای خطرناك و از بین بردن آنها،‌ یكی از معضلات نگران‌كننده و مهمی است كه توجه ویژه برنامه‌ریزان و مدیران شهری را می‌طلبد.كارشناسان محیط زیست و شهری معتقدند مدیریت پسماندها با توجه به مشكلات خاص خود بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی یك كشور است و نیاز به طراحی دقیق و آینده‌نگر دارد.

      تاكنون اقدامات زیربنایی مهم واساسی برای ازبین بردن ونابودكردن پسماندهای بیمارستانی صورت نگرفته است و هنوز شیوه های موقتی كه برای مناطق كوچك كار برد دارد،مورداستفاده قرارمی گیرد.

میزان تولید پسماندها، وابسته به عوامل زیادی  همانند درآمد سرانه و استانداردهای بهداشتی كشورهاست بر پایه همین امر، در كشورهای با درآمد متوسط و كم، تولید زباله كمتر از كشورهایی است كه درآمد سرانه آنها بالاتر است. در مراكز درمانی كه طرح مدیریت تفكیك اجزاء پسماند در آنها اجرا می‌شود، میزان پسماندهای خطرناك تولید ی، نسبت به مراكز درمانی كه فاقد مدیریت تفكیك پسماندها هستند، بسیار كمتر است.«شوربختانه به دلیل  نهادینه نشدن فرهنگ تفكیك اجزاء پسماند در مبداء تولید و عدم درك این مسئولیت توسط مدیران مراكز درمانی، میزان تولید پسماندهای بیمارستانی در كشورمان، رقم بسیار بالایی بوده به طوری كه در سال‌های اخیر با توجه به رشد فزاینده آن ، ‌شهرهای بزرگ كشور را دچار بحران نموده است. براساس برآوردهای سازمان جهانی بهداشت در صورت تفكیك مناسب پسماندها، پسماندها شامل 80 درصد پسماندهای عادی مراكز درمانی، 15 درصد پسماندهای پاتولوژیكی و عفونی، یك درصد اجسام تیزوبرنده ، سه درصد پسماندهای شیمیایی و دارویی و كمتر از یك درصد پسماندها مخصوص مواد رادیواكتیو، كپسول‌های گاز، دماسنج‌های جیوه‌ای شكسته و باطری‌های استفاده شده می باشد. شیوه های از بین بردن پسماندها  شامل سوزاندن به وسیله زباله‌سوز، ضدعفونی شیمیایی، عملیات حرارتی مرطوب، عملیات حرارتی خشك، استفاده از امواج میكروویو، دفن كردن یا انباشته‌سازی و بی‌حركت سازی است. بر پایه طرح سازمان جهانی بهداشت  (WHO)پسماندهای عفونی، پاتولوژیكی و اجسام تیزوبرنده با روشهای مختلف زباله‌سوزی از بین می‌روند و ضدعفونی شیمیایی پسماندها، روش میكروویو ، دفن كردن و تخلیه در فاضلاب‌ها برای پسماندهای سرطان‌زا، شیمیایی و رادیواكتیو انجام نمی‌شود.در این میان به جز روش دفن كردن و تخلیه در فاضلاب، تمامی روش‌های یاد شده برای از بین بردن اجسام تیزوبرنده استفاده می‌شود.معضل اساسی در زمینه پسماند های بیمارستانی مدیریت آن در مبداء، نحوه جمع آوری و حمل و دفع نهایی  آن می باشد . باتوجه به اینكه معضل اصلی در مورد پسماند های بیمارستانی عدم تفكیك اجزائ آنها در مبداء تولید می باشد كه با پافشاری  و پیگیری های وزارت بهداشت تعداد كمی از بیمارستان ها، آن هم به صورت نامناسب و غیر بهداشتی عمل تفكیك را انجام می دهند. گرچه مجلس جمع آوری حمل و دفع پسماند های بیمارستانی را به عهده خود تولید كنندگان (بیمارستان ها) گذاشته است، اما تا هنگامی كه بیمارستان ها ومراكز درمانی به تنهایی  ورأساً با بستن قرارداد با شركت های خصوصی این كار را انجام ندهند، شهرداری خود را مؤظف می داند كه نسبت به جمع آوری ودفع آن اقدام نماید. با این حال برخی از بیمارستان ها طرح تفكیك اجزاء پسماند را به طور كامل وصحیح انجام نمی دهند و پسماند های عفونی و عادی را با هم جمع آوری و بسته بندی می نمایند . این اقدام حجم كار و هزینه دفع پسماند را بسیار بالا می برد، چون سازمانهای مدیریت پسماند از تفكیك پسماند های عفونی از عادی اطمینان ندارند به ناچار همه پسماند های بیمارستانی را عفونی تلقی می نمایند . از سوی دیگر هزینه ای كه سازمانهای مدیریت پسماند بابت این كار از وزارت بهداشت می گیرد به هیچ وجه متناسب با خدماتی كه ارائه می دهد نیست. در حالی كه روزانه 50 هزار تن پسماند بیمارستانی در كشور تولید می شود، تنها 11 بیمارستان كشور پسماند های خود را ضدعفونی می كنند. نظر به اینكه  براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی، بیمارستان ها مسئول پسماند های تولیدی خود هستند  باید درخصوص پسمانده های تولیدی خود ونحوه دفن آنها پاسخگو باشند.عفونت در بیمارستان مسئله‌ای است كه در ابعاد مختلف شایسته توجه بوده و از زوایای گوناگون قابل بررسی میباشد. جمع‌آوری و دفع پسماند‌های بیمارستانی فرایندی است كه در محدود نمودن و یا كنترل انتشار عفونت‌های بیمارستانی، هم در داخل و هم در بیرون از چارچوب فیزیكی آن و در سطح جامعه بسیار موثر است .كاركنان بیمارستان و بیماران ومراجعین به بیمارستان به آسانی از این مسئله متاثر میشوند، و آحاد مردم نیز در سطح جامعه بطور تصادفی و ناخواسته در معرض آن قرار میگیرند. برای جلوگیری و یا به حداقل رساندن آسیب‌های انسانی، اجتماعی و بهداشتی ناشی از جمع‌آوری و دفع غیراصولی پسماند‌های بیمارستانی، نخست تعریف و طبقه‌بندی پسماند های بیمارستانی ارائه میشود و سپس ابزار و شیوه‌های مطمئن‌تر جمع‌آوری، نگهداری، انتقال و معدوم نمودن آنها مورد بررسی قرار میگیرد. در بررسی همه جانبه تلاش میگردد تا توصیه‌های كاربردی لازم برای مقابله با پسماند‌های بیمارستانی و شیوه های برخورد با آنها ارائه گردد. كنترل مواد زاید جامد و از آن جمله پسماند های سمی و خطرناك كه بخشی از آنرا پسماند های بیمارستانی تشكیل می دهد یك امر اجتناب ناپذیر در مدیریت موادزائدجامد شهری است. تولید همه روزه هزاران تُن پسماند در مناطق مختلف كشور با همه تنوعی كه از نظر آلودگی دارند مسئله ایست كه با توجه به افزایش جمعیت و توسعه صنعت و تكنولوژی می بایستی در صدر برنامه های بهداشت و محیط زیست كشور قرار گیرد. بدین لحاظ و باتوجه به اهمیت مسئله در این مقوله ابتدا مواردی چند از خطرات بهداشتی، نوع و میزان پسماند و سپس سیستم های جمع آوری و دفع، مورد توجه قرار   می گیرد.

 

 

تعریف پسماند های بیمارستانی وپزشكی:

پسماندهای پزشكی یا بهداشتی Health- Care Wastes ، كلیه پسماندهای  تولیدشده توسط واحدهای تأمین وحفظ سلامت، مؤسسات تحقیقاتی وآزمایشگاهها را دربر می گیرد.یا به عبارت دیگر به كلیه پسماندهای عفونی وزیان آور ناشی از بیمارستانها، مراكز بهداشتی ودرمانی، آزمایشگاه های تشخیص طبی وسایر مراكز مشابه گفته میشود..از منابع عمده زایدات بیولوژیكی، بیمارستان ها، آزمایشگاه ها و مراكز تحقیقات پزشكی هستند. پسماند های بیمارستانی به دلیل آنكه حاوی زایدات پاتولوژیكی، مواد زاید رادیواكتیو، زایدات دارویی، مواد زاید عفونی، مواد زاید شیمیایی و بعضاً ظروف مستعمل تحت فشار هستند، از منابع عمده، زباله های خطرناك در شهرها محسوب می شوند. تكنولوژی جمع آوری، دفع و یا احیای این مواد در مقایسه باپسماند های شهری و خانگی تفاوت بسیار دارد و باید جداگانه مورد توجه قرار گیرد.پسماند های بیمارستانی  شامل موادی هستند كه با توجه به نوع كار و وظیفه در هر بخش متفاوت است. مثلا پسماندهای بخش عفونی یا اتاق عمل با مواد زاید آزمایشگاه یا بخش رادیولوژی تفاوت محسوسی دارد و طبق یك بررسی، پسماند بخش های مختلف بیمارستان ها به هفت گروه تقسیم می شوند:

 1)  پسماند های معمولی بیمارستان: عموما شامل پسماند های مربوط به بسته بندی مواد و دیگر پسماند های پرسنل شاغل در بیمارستان و خوابگاه های آن هاست.

 2) زباله های پاتولوژیكی: شامل بافت ها، ارگان ها، قسمت های مختلف بدن، پنبه های آغشته به خون و چرك و مواد دفعی بدن همچون نمونه های مدفوع و ادرار و غیره جزو این گروه از مواد زاید محسوب می شوند .

3) مواد زاید رادیواكتیو: شامل جامدات، مایعات و گازها بوده و در برخی از بخش ها و آزمایشگاه های بیمارستان ها وجود دارند كه جمع آوری و دفع آن ها دارای خصوصیات ویژه ای است.

 4) مواد زاید شیمیایی: شامل جامدات، مایعات و گازهای زاید می باشد كه به وفور در بیمارستان ها وجود دارد، در بخش های تشخیص و آزمایشگاه ها ماحصل نظافت و ضد عفونی بیمارستان، وسایل و ابزار تنظیف و ضدعفونی به اضافه داروها و وسایل دور ریختنی اتاق عمل بخش دیگری از این فضولات را تشكیل می دهند. مواد زاید شیمیایی ممكن است خطرناك باشند. فضولات شیمیایی خطرناك در سه بخش زیر تقسیم بندی می شوند:

فضولات سمی : این فضولات با PH كمتر از 2 (به شكل اسیدی) و بالاتر از 12 (به حالت قلیایی) در پسماند های بیمارستانی وجود دارند. بخشی از داروهای اضافی و یا فاسد شده، جزو اینگونه فضولات به شمار می آیند.

 مواد قابل احتراق : شامل تركیبات جامد، مایع و گازی شكل .مواد واكنش دهنده و موثر  در سایر فضولات كه تا حدودی در زباله های بیمارستانی قابل تشخیص هستند

 از فضولات شیمیایی بی خطر می توان قندها، اسیدهای آمینه و برخی از نمك های آلی و معدنی را نام برد. اسیدهای آمینه و نمك های شیمیایی نظیر نمك های سدیم، منیزیم، كلسیم، اسید لاكتیك، انواع اكسیدها، كربنات ها، سولفات ها و فسفات ها قسمتی از مواد زاید شیمیایی هستند 

5) مواد زاید عفونی: این مواد شامل جِرم های پاتوژن در غلظت های مختلف هستند كه می توانند به سادگی منجربه بیماری شوند. منشاء آن ها ممكن است پس مانده های آزمایشگاهی، جراحی و اتوپسی بیماران عفونی باشد. وسایل آغشته به جرم های عفونی در بیمارستان، شامل دستكش، وسایل جراحی، روپوش، لباس های بلند جراحی، ملحفه و غیره است. این زباله ها تقریبا 10% كل پسماند های بیمارستانی را تشكیل می دهند. از وسایل جراحی سرنگ ها، اره های جراحی، شیشه های شكسته، كاردهای كوچك جراحی و غیره را می توان در یك دسته بندی خاص منظور كرد.

6) مواد زاید دارویی: شامل داروهای پس مانده، محصولات جانبی درمان و داروهای فاسد شده یا مواد شیمیایی هستند كه تا حدود زیادی در زباله های بیمارستانی وجود دارد.

7) ظروف مستعمل تحت فشار: ظروفی مثل قوطی های افشانه (آئروسُل)، گازهای كپسوله شده و غیره كه اگر برای از بین بردن آن ها از دستگاه های زباله سوز، استفاده شود موجب بروز خطر  می شود زیرا در پاره ای از موارد دارای قابلیت انفجار هستند.

 

 

 

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
پنجشنبه 15 شهریور 1397 ساعت 06 و 05 دقیقه و 10 ثانیه

Superb information, Regards.
cialis daily reviews cialis generico in farmacia cialis generique 5 mg cialis efficacit cialis in sconto interactions for cialis effetti del cialis how to buy cialis online usa cialis diario compra side effects for cialis
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 21 و 50 دقیقه و 39 ثانیه

Regards, Wonderful information.
trust pharmacy canada reviews online pharmacies in usa the best canadian online pharmacies canada pharmacies account northwest pharmacy canada are canadian online pharmacies safe pharmacy canada canada medication cost canadian online pharmacies legal the best canadian online pharmacies
سه شنبه 13 شهریور 1397 ساعت 05 و 15 دقیقه و 34 ثانیه

Nicely put, Thank you!
how to buy viagra online uk viagra no pres online pharmacy viagra generic viagra online pharmacy levitra buy tadalafil online viagra tablets online best site to buy viagra generic viagra uk viagra no presc how buy viagra
سه شنبه 23 مرداد 1397 ساعت 03 و 56 دقیقه و 46 ثانیه

Awesome facts. Thanks.
viagra online canadian pharmacy buy viagra pill buy viagra online discount how to get viagra from doctor viagra generic viagra pharmacy online online prescription for viagra buy viagra cheap prices usa viagra online where to order viagra online
دوشنبه 22 مرداد 1397 ساعت 14 و 43 دقیقه و 26 ثانیه

Fine advice. Kudos.
cialis without a doctor's prescription chinese cialis 50 mg cialis generico click now buy cialis brand cialis farmacias guadalajara cialis pas cher paris buy online cialis 5mg tadalafil 20mg tadalafil cialis cost
دوشنبه 7 خرداد 1397 ساعت 04 و 14 دقیقه و 17 ثانیه

Truly a good deal of terrific material!
viagra cialis levitra where cheapest cialis cialis lilly tadalafi cialis in sconto cialis name brand cheap cialis pills in singapore cialis name brand cheap cialis dosage recommendations venta de cialis canada opinioni cialis generico
جمعه 7 اردیبهشت 1397 ساعت 20 و 18 دقیقه و 59 ثانیه

Wow all kinds of great information!
cialis dose 30mg acheter cialis meilleur pri cialis for sale in europa precios cialis peru enter site natural cialis cialis canada cialis manufacturer coupon acheter du cialis a geneve tesco price cialis free cialis
سه شنبه 4 اردیبهشت 1397 ساعت 07 و 32 دقیقه و 11 ثانیه

Wonderful posts, Appreciate it.
online order viagra viagra mail order how buy viagra online viagra buy viagra cheapest viagra online cheap viagra uk online order online pharmacy viagra for men can i buy viagra without prescription viagra buy usa
جمعه 17 فروردین 1397 ساعت 23 و 14 دقیقه و 03 ثانیه

Wow all kinds of great information.
acheter cialis meilleur pri cialis purchasing purchasing cialis on the internet cialis super kamagra cialis 20 mg best price cialis generico online if a woman takes a mans cialis cialis 5 mg effetti collateral tadalafil tablets look here cialis order on line
جمعه 3 فروردین 1397 ساعت 21 و 11 دقیقه و 11 ثانیه

Very well voiced certainly. !
tadalafil where cheapest cialis cialis dosage amounts brand cialis generic cialis price in bangalore cialis with 2 days delivery ou trouver cialis sur le net cialis qualitat cialis official site rx cialis para comprar
دوشنبه 28 اسفند 1396 ساعت 02 و 45 دقیقه و 07 ثانیه

Incredible a good deal of fantastic information!
when can i take another cialis wow cialis 20 cialis super acti cialis generico in farmacia cialis name brand cheap cialis 5 mg buy wow cialis tadalafil 100mg pastillas cialis y alcoho cialis uk next day cialis online deutschland
پنجشنبه 16 شهریور 1396 ساعت 09 و 45 دقیقه و 40 ثانیه
WOW just what I was looking for. Came here by searching for Can exercise increase your height?
یکشنبه 15 مرداد 1396 ساعت 22 و 50 دقیقه و 58 ثانیه
This post presents clear idea in favor of the new viewers of blogging, that really how
to do running a blog.
یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 19 و 18 دقیقه و 09 ثانیه
Your mode of describing the whole thing in this article is genuinely pleasant, every one be able to
simply know it, Thanks a lot.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 08 و 03 دقیقه و 32 ثانیه
Hey There. I found your weblog the usage of msn. This is a really well written article.
I will make sure to bookmark it and come back to read extra of your useful
information. Thank you for the post. I'll definitely return.
سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 01 و 31 دقیقه و 57 ثانیه
I am truly pleased to read this website posts which consists of lots of useful facts,
thanks for providing such information.
دوشنبه 21 فروردین 1396 ساعت 08 و 25 دقیقه و 45 ثانیه
Hello there, You've done a great job. I'll certainly digg it and personally recommend to my friends.
I am sure they will be benefited from this web site.
یکشنبه 13 فروردین 1396 ساعت 11 و 07 دقیقه و 49 ثانیه
My spouse and I stumbled over here coming from a
different web address and thought I should check things out.
I like what I see so now i am following you. Look forward to finding
out about your web page again.
یکشنبه 8 فروردین 1395 ساعت 11 و 13 دقیقه و 16 ثانیه
سلام
آپلود سنتر کوچک ما در دوسال سال گذشته جای خود را در میان غول های داخلی و خارجی باز کرده و موفق شده با ذخیره بیش از 21000 فایل خدمت رسانی کوچکی به فعالین سایبری در محیطی امن داشته باشد.

آپلود گوگل
http://uploadgoogle.ir
آپلودعکس, آپلود عکس , آپلود عکس دائمی , آپلود فیلم , اپلود عکس, آپلود رایگان , آپلود مجانی , آپلود آهنگ , آپلود زیپ آپلود آپلود عکس,اپلود ,عکس, آپلودسنتر عکس, آپلود رایگان عکس, آپلود سنتر, عکس آپلود ,دائمی, آپ upload photo, hosting photo, upload Images, image upload آپلود عکس با گوشی آپلود عکس با موبایل آپلود عکس,آپلود رایگان عکس,آپلود سنتر عکس,آپلودعکس,سایت آپلود عکس,آپلود عکس دائمی آپلود عکس,آپلود سنتر عکس,سایت آپلود عکس,آپلود عکس دائمی,آپلود عکس رایگان,آپلود,آپلود عکس عمومی,عکس,آپلود عکس سریع رایگان عکس,آپلود سنتر عکس,آپلودعکس,سایت آپلود عکس,آپلود عکس دائمی آپلود عکس,آپلود سنتر عکس,سایت آپلود عکس,آپلود عکس دائمی,آپلود عکس رایگان,آپلود,آپلود عکس عمومی,عکس,آپلود عکس سریع
شنبه 7 فروردین 1395 ساعت 22 و 16 دقیقه و 14 ثانیه
سلام . خسته نباشی.
ببین ما وبسایت لوازم کار دست داریم، مثه زیور الات، لوازم منزل و حتی مد و لباس مانتو و انواع دیگه که اگه بمون سر بزنی میتونی ببینی. همشون کار دست هستند و با دستگاه نیستن.
واسه حمایت از هنر دست خوشحال میشم به "تو و ما" سر بزنی.
http://www.tovama.com
مرسی :)

شنبه 17 بهمن 1394 ساعت 17 و 10 دقیقه و 22 ثانیه
مطیع‌ مرد باشید; تا شما را بپرستد. كارول‌ بیكر
یکشنبه 20 دی 1394 ساعت 22 و 08 دقیقه و 06 ثانیه
فروش ویژه پنل های پیامک با قابلیت ارسال به شهر و استان - جنسیت - سن و سال
http://iransmspanel.ir

اعطای نمایندگی پنل های پیامک 66090292 - 021

فروش پنل های اس ام اس با پایین ترین تعرفه در کشور از سال 1386 تا امروز !

با بیش از 960 نماینده فعال در سراسر ایران

پنل های اس ام اس مناسب انتخابات

http://iransmspanel.ir

تلفن دفتر فروش از ساعت 9 صبح تا 15 عصر :

66090292 - 66090686 - 021

سامانه پیام کوتاه انبوه http://iransmspanel.ir


پنل های پیام کوتاه ، برای ارسال اس ام اس های تبلیغاتی شما

تلفن : 66090292 - 66090686 - 021


سایر خدمات ما با قابلیت اعطای نمایندگی به شما :
---------------------
سامانه تخصصی دفاتر بیمه http://bimesms.ir
---------------------
پنل رایگان اس ام اس برای شما http://iranbulk.ir
---------------------
خرید شارژ مستقیم تلفن و سیم کارت http://telliran.ir
---------------------
طرح های توجیهی برای دریافت وام http://tarhe-tojihi.com/
---------------------
با ما تماس بگیرید

تلفن دفتر فروش از ساعت 9 صبح تا 15 عصر :

66090292 - 66090686 - 021
یکشنبه 24 آبان 1394 ساعت 11 و 03 دقیقه و 54 ثانیه
سلام بهترین خوبین؟!؟
وب زیبایی دارید،ایشالا که همیشه موفق باشید.
میشه ازتون خواهش کنم از وب منم دیدن کنید و با هم تبادل لینک داشته باشیم
ممنونم و منتظرتونم
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :